Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej walczy o inwestycję z Budżetu Obywatelskiego - 16.09.2015

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok w Rudzie Śląskiej głosować można na propozycję zgłoszoną przez działkowców z ROD „Irys”. Pod numerem 18 na liście projektów lokalnych znajduje się pozycja realizacji inwestycji alei spacerowej na terenie ogrodu działkowego. Chodzi o wykonanie z kostki brukowej alei przeznaczonej dla spacerowiczów i mieszkańców Rudy Śląskiej pomiędzy bramą wejściową przy ulicy Jankowskiego, a bramą wejściową przy ulicy Strażackiej.

Na Budżet Obywatelski w Rudzie Śląskiej głosować można od 7 do 18 września br.  Kartę do głosowania może wypełnić każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16. roku życia. W toku głosowania można wskazać jedno zadanie o charakterze ogólno-miejskim oraz dwa projekty dzielnicowe. W głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego Rudy Śląskiej milion złotych przeznaczony zostanie na zadania o charakterze ogólno-miejskim, czyli służące wszystkim mieszkańcom miasta, oraz po 150 tys. zł na zadania o charakterze lokalnym, czyli służące mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Tutaj szansę mają działkowcy z ROD „Irys”. Koszt realizacji tej inwestycji oszacowano na 65 tys. złotych. Zarząd ROD "IRYS" prosi wszystkich działkowców wraz z rodzinami i znajomymi o wsparcie poprzez zagłosowanie na działkowy projekt.

 Zachęcamy też działkowców z innych ogrodów, by przygotowywali projekty dotyczące najbardziej potrzebnych inwestycji w swoich ROD, a także walczyli o nie w ramach lokalnych budżetów obywatelskich. W ten sposób ogrody mogą zyskać potrzebne środki finansowe na rozwój infrastruktury ROD. Budżety partycypacyjne są niemalże w każdym małym miasteczku i w każdej dużej aglomeracji. Wystarczy złożyć projekt i zmobilizować wszystkich działkowców ogrodu, ich rodziny i przyjaciół, by poparły dany projekt. Razem możemy więcej. Pokażmy to także w lokalnych głosowaniach na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Dofinansowywanie działkowych propozycji z budżetu obywatelskiego pozwalają m.in. zapisy ustawy o ROD z dnia 13.12.2013, której: Art. 10 pkt. 1 określa, że: "Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz uwzględnienia w organizacji komunikacji publicznej potrzeb ROD." Natomiast art. 17 pkt. 1 potwierdza, że: "stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową z budżetu z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 27.08.2009 o finansowaniu świadczeń publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku."

 

AH

 Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.