Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wystawa skarbu z głogowskiego ogrodu działkowego na Europejskich Dniach Dziedzictwa w Głogowie - 16.09.2015

Pod hasłem „Utracone dziedzictwo" odbywają się w dniach 12-13 i 19-20 września 22. Europejskie Dni Dziedzictwa. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na dziedzictwo, które utracone zostało m.in. z powodów historycznych: wojny, zmian granic, przesiedleń, grabieży, a także przypomnieć ważne wydarzenia, ginące zawody i wybitne osoby zasłużone dla kraju i regionu. Wśród tegorocznych propozycji na Dolnym Śląsku znajduje się niezwykle ciekawa wystawa skarbu znalezionego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Wenecja” w Głogowie. Skarb z Głogowa to stare monety z XII i XIII wieku. W najbliższy weekend wystawę zwiedzać będzie można w Muzeum Ziemi Kłodzkiej za darmo.

Historia tego odkrycia jest niezwykle interesująca. 23 października 1987 r. dwaj mieszkańcy Głogowa, pracujący na terenie ROD „Wenecja" w Głogowie, natrafili na kilkadziesiąt starych monet. Zostały one zabezpieczone i przewiezione do głogowskiego muzeum. Po przeliczeniu okazało się, że w skarbie znajdowało się w sumie 20638 srebrnych monet, kilka tysięcy ich fragmentów oraz siedem sztabek i jedna bryłka srebra. Udało się również zabezpieczyć kilkanaście drewnianych klepek z naczynia, w którym zostały ukryte. Pod względem liczby monet Skarb z Głogowa jest jednym z największych w Polsce i Europie. Monety pochodzą z XII oraz początków XIII w. Głogów w tamtych czasach był ważnym ośrodkiem państwowym i kościelnym. Właścicielem skarbu mógł być zatem majętny rycerz lub duchowny. Ukryte srebro ważyło prawie siedem kilogramów co stanowiło odpowiednik około 34 grzywien — średniowiecznych jednostek wagowych. W średniowieczu była to dość znaczna suma. Można było za to kupić jedną wieś lub kilkadziesiąt sztuk bydła.

W skarbie dominują monety polskie. Nie wszystkie monety zostały rozpoznane i do dziś nie udało się ustalić kto je wybijał. Niewielki ułamek skarbu stanowią monety obcego pochodzenia. Wybijano je na terenie Rzeszy Niemieckiej. Większość pochodzi z Saksonii, a jedynie kilka sztuk z Austrii i Łużyc. W 1998 r. otwarto w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie wystawę poświęconą skarbowi. Przez wiele lat ekspozycja była wizytówką muzeum i miasta Głogowa. Przez lata odwiedziło ją tysiące gości z całego świata.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Wszystkie imprezy odbywające się w ramach EDD są bezpłatne, wielu organizatorów udostępnia w tym czasie miejsca na co dzień niedostępne dla turystów. Wśród atrakcji znajduje się wiele innych towarzyszących wydarzeń, takich jak: koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje. Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy lokalne.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.