Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Unijne szkolenia dla ROD w Warszawie - 16.09.2015

14 września br. w ośrodku szkoleniowym Okręgu Mazowieckiego PZD w Warszawie odbyło  się pierwsze z trzech zaplanowanych w stolicy szkoleń z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE na rozwój ROD. Rozpoczynjący się cykl szkoleń został zaplanowany na terenie wszystkich delegatur rejonowych i biur zamiejscowych OM PZD.

DSCN6652

Szkolenia zostały przygotowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych przy współpracy biura Okręgu Mazowieckiego PZD. Prezentacja przedstawiona została przez pracowników jednostki samorządowej-Panią Magdalenę Wilk oraz Panią Ilonę Turską.

DSCN6670

Na wstępie pierwszych zajęć omówione zostały ogólne zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Pani Magdalena Wilk przybliżyła zakres działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w tym specyfikę i zasady wdrażania programów unijnych na terenie Mazowsza. Omówiła także kwestię składania i rozpatrywania wniosków oraz udziału w konkursach, a także przekazała informację o zakresie finansowania poszczególnych sektorów działalności firm, instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń.

DSCN6672

W drugiej części szkolenia Pani Ilona Turska przekazała biorącym udział w zajęciach przedstawicielom warszawskich ROD informację na temat projektów, w które najlepiej wpisuje się działalność Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przybliżyła szczegóły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. Wspomniała o etapach przyznawania wsparcia i warunkach jakie należy spełnić, w tym także o kontrolach i procedurach warunkujących realizację projektu. Poruszony został także temat wysokości możliwych do uzyskania dotacji oraz ich typów. Autorzy prezentacji wskazali Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako wsparcie dla działań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, zaś jako przykład dla starań PZD o dotacje unijne podany został Polski Związek Pszczelarski.

Działkowcy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, zadając pytania i na bieżąco otrzymywali wskazówki i odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości, co pokazuje, iż nowe możliwości otwierające się przed ogrodami działkowymi są ważne dla działkowców i zarządów ROD.

Wszystkie informacje na temat programów i dotacji unijnych znaleźć można na stronie internetowej:www.funduszedlamazowsza.eu

oma

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio