Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Czy ROD pomogą Warszawie zostać Zieloną Stolica Europy w 2018 roku? - 16.09.2015

Warszawa, w ślad za innymi stolicami europejskimi, stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy, który przyznaje Komisja Europejska. Jednym z głównych elementów branych pod uwagę w konkursie jest zieleń w mieście, a w tej dziedzinie ogrody działkowe w stolicy niewątpliwie mocno się wyróżniają.

Pierwszą nagrodę w tej kategorii przyznano w 2010 r. Sztokholmowi, jednemu z najbardziej zielonych i najlepszych miast do życia na świecie. W przyszłym roku Zieloną Stolicą Europy będzie stolica Słowenii Lublana, a w 2017 r. niemieckie Essen. O przyznaniu nagrody decydują eksperci z różnych dziedzin. Sprawdzają dane o stanie środowiska, zieleni w mieście, zanieczyszczeniu powietrza, wkład na rzecz zapobiegania globalnej zmianie klimatu, gospodarkę odpadami, rozwój komunikacji miejskiej itp.

Rodzinne Ogrody Działkowe w stołecznej aglomeracji, będąc ewenementem nie tylko na skalę europejską, ale i światową, dzięki wsparciu władz Warszawy mogą stać się wizytówką miasta i niepowtarzalną w aplikacjach innych miast dodatkową wartością. Są one nie tylko znaczącym zasobem zieleni ważnym dla poprawy jakości powietrza, ale także siedliskiem życia wielu organizmów, stanowiących o bezcennej dla przyrody bioróżnorodności.

Dlatego też Prezydium OM PZD zamierza zwrócić się  do władz Warszawy z pismem w sprawie włączenia ponad 160 warszawskich ROD do dokumentów aplikacyjnych, jako elementu, który znacząco podnosi ekologiczną atrakcyjność aglomeracji stolicy.

Dokumenty aplikacyjne do udziału w konkursie trzeba złożyć z kilkuletnim wyprzedzeniem. Aby Warszawa mogła wziąć udział w kolejnej edycji konkursu i starać się o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2018r., aplikacja musi być przekazana  przez władze miasta do Brukseli przed 19 października br.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.