Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca w Chełmży - 15.09.2015

12 września 2015 roku odbyła się uroczystość – „Okręgowe Dni Działkowca – Chełmża 2015”. Obficie padający deszcz pokrzyżował trochę plany organizatorów i tak zamiast uroczystość rozpocząć się na Rynku od powitania gości i przekazania kluczy do bram miasta działkowcom, rozpoczęła się od uroczystej Mszy Świętej w intencji zmarłych działkowców oraz przyszłości Polskiego Związku Działkowców.

Mszę Świętą odprawiał proboszcz chełmżyńskiej konkatedry – ksiądz kanonik Krzysztof Badowski, który to w niezwykle ciepłych słowach wyrażał się o działkowcach i całym ruchu ogrodnictwa działkowego. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę, iż ksiądz kanonik Krzysztof Badowski bardzo mocno przysłużył się działkowcom podczas akcji zbierania podpisów dla poparcia obu obywatelskich projektów ustaw autorstwa Polskiego Związku Działkowców. Prezydium KR PZD za tak olbrzymią pomoc przyznało księdzu kanonikowi najwyższe odznaczenie związkowe jakim jest „Za zasługi dla PZD”. 

 

Po Mszy Świętej, przy asyście Policji nastąpił przemarsz ulicami miasta. Liczna kolumna marszowa, na której czele szła grająca marsze orkiestra dęta, wzbudzająca ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców miasta, którzy masowo pojawiali się w otwartych oknach lub wychodzili ze sklepów aby dokładnie przyjrzeć się temu barwnemu korowodowi.  Po przybyciu uczestników na teren Zespołu Szkół nr 2 w Chełmży a dokładniej do hali sportowej przy tym kompleksie, nastąpiło uroczyste rozpoczęcie obchodów Okręgowego Dnia Działkowca. Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD wydał komendę wprowadzenia pocztów sztandarowych, po czym został odśpiewany hymn narodowy a następnie hymn działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Pan Piotr Gadzikowski - Prezes OZ PZD powitał przybyłych gości:

·         Pana Janusza Dzięcioła posła na Sejm RP,

·         Pana Marka Jopp – dyrektora biura Jerzego Wenderlicha Wicemarszałka Sejmu RP

·         asystenta Jana Krzysztofa Ardanowskiego posła RP,

·         asystenta Pana Tomasza Lenza posła RP.

·         Pana Leszka Plucińskiego radnego Sejmiku Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego reprezentującego Piotra Całbeckiego  - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

·         ks. Kanonika Krzysztofa Badowskiego proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w Chełmży,

·         Pana Andrzeja Grossa Prezesa Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

·         Pana Mirosława Graczyka Starostę Toruńskiego,

·         Pana Jerzy Czerwińskiego Burmistrza Miasta Chełmży,

·         Pana Jacka Czarneckiego Wójta Gminy Chełmża,

·         Pana Janusza Kalinowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży,

·         Pana Janusza Iwańskiego Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża,  

·         Pana Krzysztofa Zduńskiego Dyrektora Banku Spółdzielczego w Brodnicy Oddział w Chełmży,

·         Pana Krzysztofa Jeziorskiego Dyrektora Banku Spółdzielczego w Chełmnie Oddziału w Chełmży.

·         Pana Mariusza Wojciecha Sobieckiego Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży,

·         Pana Wojciecha Wojciechowskiego Komendanta Jednostki Gaśniczo-Ratunkowej w Chełmży,

 

Następnie Pan Piotr Gadzikowski, który jest także Członkiem Prezydium KR PZD przekazał słowa pozdrowienia a także życzenia od Prezesa PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego, który z racji wielu innych obowiązków nie mógł osobiście przyjechać na tę uroczystość. Następnie Pan Prezes odczytał od Przewodniczącej Krajowj Komisji rewizyjnej adres okolicznościowy kierowany do działkowców naszego okręgu. W swoim wystąpieniu, podsumowującym bieżący rok Prezes OZ PZD z dumą podkreślił, że tegoroczne dożynki są dla nas wyjątkowe z racji wyniku odbytych zebrań ustawowych jak również osiągnięcia jakim jest uchwalenie i zarejestrowanie nowego Statutu Polskiego Związku Działkowców. Po tych słowach na całej Sali rozbrzmiały brawa. Po wystąpieniu okolicznościowym Prezesa OZ PZD nastąpiło przekazanie na Jego ręce chleba dożynkowego przez Starostów Dożynek – p. Ewę Rybacką oraz p. Czesława Kozikowskiego, natomiast zaproszeni goście specjalni otrzymali miniaturki chleba dożynkowego. Kolejnym szczególnym wydarzeniem było udekorowanie sztandaru Rodzinnych Ogrodów Działkowych Chełmży, który jest symbolem wszystkich działkowców tej ziemi, odznaczeniem „Za zasługi dla PZD”. To najwyższe odznaczenie zostało nadane ROD „Postęp”, który był pierwszym ogrodem powstałym na ziemiach chełmżyńskich 80 lat temu. Właśnie na jego podwalinach powstały pozostałe ogrody działkowe. Po udekorowaniu sztandaru nadszedł czas aby uhonorować osoby szczególnie zasłużone dla PZD. najwyższym odznaczeniem związkowym – „Za zasługi dla PZD” uhonorowani zostali:

           Pani Małgorzata Polikowska,

·         Ks. kanonik Krzysztof Badowski,

·         Pan Józef Pawski,

·         Pan Henryk Szczepański.

Kolejnymi wyróżnionymi były osoby, którym Prezydium Krajowej Rady PZD biorąc pod uwagę wielkość zasług dla społeczności działkowej przyznała złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec”:

•             Pan Bernard Sumarski z ROD „Meliorant” w Grudziądzu,

•             Pani Halina Fenske z ROD „Zacisze” w Toruniu,

•             Pan Tadeusz Sobolewski z ROD „Zacisze” w Toruniu,

•             Pan Kazimierz Tomczyk z ROD „Starogród” w Chełmnie,

•             Pan Jerzy Januszewski z ROD „Starogród” w Chełmnie,

•             Pan Roman Kaczanowski z ROD „Starogród” w Chełmnie,

•             Pan Włodzimierz Dybowski z ROD „Postęp” w Chełmży,

•             Pan Władysław Smyczyński z ROD „Postęp” w Chełmży,

•             Pan Eugeniusz Krajczewski z ROD „Postęp w Chełmży,

•             Pani Ewa Rybacka z ROD „Malinka” w Chełmży,

•             Pan Zdzisław Różyński z ROD „OD NOWA” z Chełmży,

•             Pan Eugeniusz Błaszczak z ROD „Koziołek” w Toruniu,

•             Pan Wiesław Lewandowski z ROD „Nad Stawem” w Brodnicy,

•             Pani Maria Daszkowska z ROD „Nad Stawem” w Brodnicy,

•             Pani Grażyna Krzyżanowska z ROD „Nad Stawem” w Brodnicy,

•             Pan Grzegorz Maliszewski z ROD „Nad Stawem” w Brodnicy,

•             Pan Józef Malinowski z ROD „Nad Stawem” w Brodnicy,

•             Pan Rajmund Kurlenda z ROD „Nad Stawem” w Brodnicy,

•             Pan Hieronim Detkowski z ROD „25-lecia PRL” w Grudziądzu,

•             Pan Kazimierz Celmer z ROD „25-lecia PRL” w Grudziądzu.

Krajowa Rada PZD na wniosek Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD uhonorowała byłych prezesów ogrodów okolicznościowymi dyplomami i upominkami. Wśród nadal aktywnych nagrodzonych znaleźli się: 

1. Franciszek Kuczka z ROD „Malinka” w Chełmży – 

3. Ryszard Borowicki - były prezes ROD „Kotwica” w Toruniu

4. Ryszard Dorau - wieloletni prezes ROD „im. Tadeusza Kościuszki” w Grudziądzu,

5. Zdzisław Lemparty z ROD "Sielanka” w Grudziądzu,

6. Ludwik Płocki - wieloletni prezes największego ROD w Okręgu „1 Maja” w Chełm-nie,

7. Barbara Miszewska - prezes ROD „Nadwiślany” w Toruniu,

8. Iwona Zięba - prezes ROD „UMK” w Toruniu,

9. Mariola Bierbasz - prezes ROD „Elmet” w Toruniu,

10.Heliodor Kobielski - wieloletni prezes ROD „Metalowiec” we Włocławku

11.Mieczysław Derdowski - były prezes ROD „Starogród” w Chełmnie,

12. Zyta Weiland – były prezes ROD „Malwa” w Grudziądzu

13. Zofia Wrzeszcz - prezes ROD „Relaks” w Grudziądzu -

14. Krystyna Anuszewska - prezes ROD „Dr Jalkowskiego” w Grudziądzu

15. Edward Marks - prezes ROD „Metalowiec” w Grudziądzu

16.Elżbieta Tryjankowska-Krasińska - prezes rod „Elektrochem” w Grudziądzu

17.Stanisław Polak - z ROD Zieleniec w Brześciu Kuj.,

Aktu uhonorowania wszystkich powyższych osób dokonywał Członek KR PZD – Piotr Gadzikowski w asyście I Wiceprezesa OZ PZD – p. Leszka Konefała. Każdego roku Krajowa Rada PZD organizuje konkurs na Najładniejszy Ogród i działkę roku. Na szczeblu Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w kategorii ogród z niepełną infrastrukturą tytuł „Rodzinny Ogród Działkowy 2015 roku z niepełną infrastrukturą techniczną” przypadł:

- Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Oaza” w Aleksandrowie Kujawskim

  II miejsce w tej kategorii zajął Rodzinny Ogród Działkowy „Wodnik” w Chełmży. Tytuł „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2015 z pełną infrastrukturą” otrzymał: Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze” w Toruniu, natomiast  II miejsce zajął Rodzinny Ogród Działkowy „Sasanka” w Lubieniu Kujawskim.

W konkursie indywidualnym na „Wzorową Działkę Produkcyjną roku 2015 - 4 działki uzyskały maksymalną ilość punktów – 140. Tytuł „Wzorowa Działka Produkcyjna 2015 roku” w konkursie okręgowym otrzymały działki:

- Nr 25 w ROD „E. Orzeszkowej” w Toruniu, której użytkownikami są Państwo Helena i Wiesław Januszko,

- Nr 65 w ROD „Oaza” w Aleksandrowie Kujawskim, której użytkownikami są Państwo Jolanta i Tadeusz Piotrowscy,

- Nr 34A w ROD „Wodnik” w Chełmży, której użytkownikami są Państwo Genowefa i Józef Strzałkowscy,

- Nr 20 z ROD „Nad Stawem” w Brodnicy, której użytkownikiem jest Pani Teresa Świderek.

-  Drugie miejsce w rywalizacji przypadło działce:

- Nr 38 z ROD „Słoneczna Dolina” w Chełmnie, której użytkownikami są Państwo Krystyna i Henryk Jasnowscy.

- Trzecie miejsce zajęła działka:

- Nr 117 z ROD „Chemik” w Grudziądzu, której użytkownikami są Państwo Beata i Ja-cek Guttmann.

 

W konkursie „Wzorowa Działka Rekreacyjna roku 2015” wzięło udział kilkudziesięciu działkowców. Tytuł „Wzorowa Działka Rekreacyjna 2015 roku” w konkursie okręgowym, z maksymalną liczbą 110 punktów otrzymały działki:

- Nr 63 w ROD „Oaza” w Grudziądzu, której użytkownikami są Państwo Małgorzata i Eugeniusz Partyka,

- Nr 2 w ROD „Lisek” we Włocławku, której użytkownikami są Państwo Teresa i Janusz Kaczorowscy,

- Nr 19 w ROD „Nadwiślany” w Toruniu, której użytkownikiem jest Pani Barbara Derkowska,

- Nr 52 w ROD „Nad Stawem” w Brodnicy, której użytkownikiem jest Pan Krzysztof Budzanowski.

Drugie miejsce w rywalizacji w tej samej kategorii przypadło działkom:

- Nr 61 w ROD „Nad Browiną” w Chełmnie, której użytkownikiem jest Pan Krzysztof Zimoń,

- Nr 21 w ROD „Nadwiślany” w Toruniu, której użytkownikiem jest Pani Karolina Mossakowska,

- Nr 65 w ROD „Zacisze” w Toruniu, której użytkownikami są Państwo Irena i Janusz Orłowicz,

- Nr 69 w ROD „Zacisze” w Toruniu, której użytkownikami są Państwo Celina i Wojciech Parzonka,

- Nr 59 w ROD „Zacisze” w Toruniu, której użytkownikami są Państwo Mieczysława i Mirosław Wantowscy,

- Nr 65 w ROD „Chemik” w Wąbrzeźnie, której użytkownikiem jest Pan Józef Zakrawacz.

Trzecie miejsce w rywalizacji w tej samej kategorii:

- nr 280 z ROD „Elana” w Toruniu, której użytkownikami są Państwo Zofia i Waldemar Łopuszyńscy

- nr 32 w ROD „Zacisze” w Toruniu, której użytkownikami są Państwo Grażyna i Czesław Magdziarek

- nr 4B w ROD „Wodnik” w Chełmży, której użytkownikami są Państwo Agata i Jarosław Polakowscy

Następnie Pan Piotr Gadzikowski wręczył w imieniu Prezesa PZD przedstawicielom ROD, które w tym roku obchodzą swoje jubileusze istnienia, puchary oraz okolicznościowe dyplomy a także komplety wydawnictw książkowych - ufundowane przez Krajową Radę PZD. I tak oto wśród jubilatów znalazły się następujące ROD: „Magnolia”, „Malinka”, „Od Nowa”, „Postęp”, „Wodnik” oraz „Przyszłość”.

Po powyższej ceremonii głos zabrali goście specjalni. Pierwszym zabierającym głos był Poseł na Sejm RP – Janusz Dzięcioł, który w swoim wystąpieniu podziękował za ostatnie 8 lat współpracy z działkowcami. Pan Janusz Dzięcioł uprzedził, że nie będzie już kandydował w zbliżających się wyborach do parlamentu ale jak tylko będzie mógł to będzie służyć pomocą. W imieniu Wicemarszałka Sejmu – p. Jerzego Wenderlicha głos zabrał dyr. Biura –p. Marek Jopp, który odczytał treść adresu okolicznościowego kierowanego od Pana J. Wenderlicha. W bardzo wielu ciepłych słowach o działkowcach wypowiedział się Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Andrzej Gross, który podkreślał siłę i jedność jaka panuje w Polskim Związku Działkowców oraz determinację działkowców w dążeniu do swoich celów pod wyśmienitym kierownictwem Prezesa PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego. Doceniając współpracę z działkowcami w swoich wystąpieniach również wymieniali kolejni mówcy, wśród których był Burmistrz Miasta Chełmży. Niezwykle miłym akcentem wieńczącym obchody „Okręgowego Dnia Działkowca – Chełmża 2015” było rozlosowanie wśród działkowców zebranych na sali, nagród rzeczowych ufundowanych przez gości specjalnych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że każda z nagród opiewała na kwotę około 350 zł.

Kończąc uroczystość, Prezes OZ PZD bardzo gorąco podziękował wszystkim przybyłym gościom, działkowcom składając specjalne podziękowania Burmistrzowi Miasta Chełmży – Jerzemu Czerwińskiemu za pomoc w organizację tej wspaniałej uroczystości. Natomiast serdeczne podziękowania w imieniu działkowców Prezes OZ złożył Posłowi Januszowi Dzięciołowi, wyrażając jednocześnie żal, że działkowcy tracą bardzo przychylnego im parlamentarzystę.

Uroczystość zakończona została wyprowadzeniem sztandarów PZD i przejściem wszystkich na przygotowany poczęstunek, gdzie oprócz domowej grochówki można było posilić się smakołykami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kiełbasina.

Adres okolicznościowy Wicemarszałka Sejmu RP - Jerzego Wenderlicha

Adres okolicznościowy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego

Adres okolicznościowy Prezesa ARiMR - Andrzeja Grossa

Adres okolicznościowy Przewodniczącej KKR PZD - Marii Fojt

Adres okolicznościowy Starosty Toruńskiego - Mirosława Graczyka

 

 Zapraszamy do odwiedzenia galerii z fotografiami

 

Opracowanie:

Małgorzata Jasińska

Serwis foto:

Marek Blachowski  

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio