Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca w Okręgu Śląskim - 15.09.2015

Tradycyjne obchody dożynkowe odbywające się praktycznie we wszystkich ogrodach działkowych naszego Związku, są świętem dobrze wypełnionego obowiązku stanowiące jeden z istotnych walorów kulturowych PZD.

Zwyczaj ten przyjął się również w OZ Śląskim PZD, każdego roku Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych wchodzących w skład OZ Śląskiego PZD mają swoje święto. Za każdym razem wiele emocji budzi wybór miejsca uroczystości. W tym roku wybrano ROD „Nowalijka” w Jastrzębiu – Zdroju – to właśnie tam, przy pięknej słonecznej pogodzie w dniu 12.09.2015r. odbyły się obchody Okręgowego Dnia Działkowca 2015.

Rodzinny Ogród Działkowy „Nowalijka” w Jastrzębiu – Zdroju jest ogrodem szczególnym. Przez wiele lat Działkowcy z tego ogrodu żyli w niepewności co do dalszych losów ogrodu oraz ich działek rodzinnych. Cały ROD znajdował się bowiem na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa ale w użytkowaniu wieczystym JSW S.A. Wszelkie dotychczasowe próby rozwiązania tej sytuacji przez Polski Związek Działkowców nie doprowadziły do uregulowania sytuacji prawnej ROD.

Wobec decyzji Zarządu JSW S.A. o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu, Prezydium Krajowej Rady PZD wraz z Prezesem Panem Eugeniuszem Kondrackim postanowiło o przystąpieniu do przedmiotowego postępowania. PZD wygrało wszystkie przetargi zorganizowane przez JSW S.A. na sprzedaż terenów ROD (poza ROD „Nowalijka” dotyczyło to jeszcze 7 innych ROD w Jastrzębiu – Zdroju). Rok 2015 dla tego ROD był więc wyjątkowy. Działkowcy odetchnęli z ulgą, dzisiaj już nikt w ROD „Nowalijka” w Jastrzębiu – Zdroju nie ma obaw o przyszłość. Działkowcy w dalszym ciągu inwestują w działki rodzinne zwiększając ich atrakcyjność. Każdy kto tylko będzie miał okazję przebywania na terenie ROD „Nowalijka”  dostrzeże ogromną dbałość o działki rodzinne, jak i cały ROD.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie od prezentacji sztandarów OZ Śl. i 11 Delegatur Rejonowych, oraz wysłuchania hymnu RP oraz hymnu Związkowego. Następnie prowadzący uroczystość Pan Jan Radoła – I Wiceprezes OZ Śląskiego PZD przywitał przybyłych gości. Przybyli m.in. Pan Ryszard Rakoczy – I Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, Pan Zbyszek Zaborowski – Poseł na Sejm RP (SLD), Pan Łukasz Kasza – Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój, Pan Robert Dederko – Zastępca Prezydenta Miasta Bytom. Ponadto byli również przedstawiciele Miasta Czerwionki Leszczyny oraz Biura Poselskiego Posła na Sejm Pana Krzysztofa Gadowskiego.

Prezes PZD OZ Śląskiego Pan Józef Noski  w swoim wystąpieniu mówiąc o  historii ogrodów województwa śląskiego nawiązał do ROD „Nowalijka” w Jastrzębiu – Zdroju, szczególnie akcentując wydarzenia, które nastąpiły w 2015r. związane z regulacja prawną nieruchomości ROD. PZD wykorzystuje w pełni możliwości jakie daje ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013r. Od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy  PZD OZ Śląski wystosował kilkaset wniosków do samorządów terytorialnych oraz Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania nieruchomości. Podkreślił w tym ogromną rolę Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, a przede wszystkim Prezesa Pana Eugeniusza Kondrackiego. Dziękujemy Mu, powiedział, za odważne decyzje i mocne przekonanie o potrzebie istnienia ogrodów działkowych oraz konsekwentne motywowanie wszystkich działkowców do skutecznego działania.

Zwrócił również uwagę na znaczenie jedności ruchu działkowego dla tak ważnych wydarzeń jak uchwalenie nowej ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r., zmiany prawa budowlanego w interesie Działkowców w celu zachowania altan, uchwalenie nowego Statutu PZD w dniu 2.07.2015r. Jednocześnie przekazał wszystkim osobom uczestniczącym w obchodach informację o zarejestrowaniu Statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to ogromny sukces i stanowi pełną realizację przepisów przejściowych ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013r.

Pan Poseł Zbyszek Zaborowski w swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na jedności Działkowców. Wskazał, iż Działkowcy nie osiągnęliby tak dużo, gdyby byli w rozproszeniu. Działkowcy poprzez swój Związek „uzyskali” m.in. zmianę prawa budowlanego, nową ustawę o ROD, nowy Statut PZD, a to jest bardzo dużo, bo żadne stowarzyszenie w Polsce nie może pochwalić się takimi sukcesami. Podkreślił, iż bardzo duża zasługa w tym Prezesa Eugeniusza Kondrackiego oraz Krajowej Rady PZD. Wskazał również, iż bardzo niewiele ROD skorzystało z możliwości „wystąpienia” z PZD jaką daje ustawa o ROD z 2013 roku. Oznacza, to ze Działkowcy pozytywnie oceniają funkcjonowanie całego Związku oraz działalność Krajowej Rady PZD.

W kolejnych wypowiedziach zaproszeni goście w słowach pełnych uznania wypowiadali się zarówno o Działkowcach jak i Związku. Pan Ryszard Rakoczy nawiązał do nabycia prawa użytkowania wieczystego przez PZD od JSW S.A. Podkreślił, iż będą podejmowane działania mające na celu dalszy rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności w zakresie utrzymania obecnych zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które dla terenów ROD przewidują przeznaczenie pod zieleń działkową (ZD). 

W podobnym tonie swoje stanowisko przedstawili  Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Pan Łukasz Kasza, zapewniając swoją troskę w Radzie Miasta Jastrzębie - Zdrój przy rozpatrywaniu spraw dotyczących ogrodów działkowych. Pan Robert Dederko wyraził uznanie za pełne zaangażowania reprezentowanie Działkowców przez Związek i dbanie o rozwój ROD. Wskazał, iż działki przyczyniają się do poprawy naturalnego środowiska oraz kształtują estetykę otoczenia.

W dalszej części Prezes OZ Śląskiego PZD wręczył odznaczenia związkowe, puchary jubileuszowe oraz nagrody w konkursach okręgowych: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” i „Wzorowa Działka Roku 2015”.

Uhonorowano również najstarszą Działkowiczkę w OZ Śląskim PZD – Panią Leokadię Krężel. Prezes Józef Noski wręczył Pani Leokadii okolicznościowy upominek i list gratulacyjny od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, gdzie podkreślono jej dokonania przy zakładaniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Tychach

W imieniu odznaczonych  i wyróżnionych, między innymi głos zabrał Prezes Zarządu ROD – Pan Zenon Mączka, dziękując Prezesowi Związku za Jego działania w obronie jastrzębskich zagrożonych likwidacją ogrodów wyraził uznanie dla determinacji i charyzmy Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, człowieka szlachetnego oddanego idei ogrodnictwa działkowego.

Uroczystość zakończono wspólnym obiadem.

 JN, KT

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio