Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Delegacja Działkowców w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie - 15.09.2015

Prezes OZP, prezesi rzeszowskich i łańcuckich rodzinnych ogrodów działkowych w dniach 7.09. i 11.09.2015 r. spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego panem Lucjanem Kuźniarem oraz panem Adamem Hamryszczakiem Dyrektorem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Celem spotkania było rozpoznanie możliwości i perspektyw pozyskiwania przez rodzinne ogrody działkowe środków unijnych oraz uzyskanie informacji o kierunkach wykorzystywania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Omówiono także możliwości wykorzystania środków pochodzących z wojewódzkich i regionalnych programów operacyjnych.

Zwrócono uwagę na potrzebę solidnego przygotowania dokumentacji dotyczącej konkretnego zadania, a następnie drobiazgowego rozliczenia otrzymanej dotacji. Pan Dyrektor poinformował, iż zarówno główny punkt informacyjny w Urzędzie Marszałkowskim, jak i punkty zlokalizowane w Stalowej Woli, Mielcu, Tarnobrzegu, Krośnie i innych miastach województwa są przygotowane i będą udzielać wyjaśnień i pomocy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z uruchomionym programem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2016, w ramach którego można składać oferty na dofinansowanie jednego z trzech priorytetów: aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele, silne organizacje pozarządowe. Działania realizowane z tych środków mają umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring działań publicznych.

W tym obszarze dużą szansę na uzyskanie dofinansowania mają rodzinne ogrody działkowe. W rozmowie z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego poruszono tematy funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w miastach województwa. Marszałek podkreślił ważną rolę rodzinnych ogrodów działkowych w miastach, stanowiących miejsca aktywnego wypoczynku dla emerytów, młodych małżeństw i najmłodszego pokolenia.

Wskazano na potrzebę ściślejszej współpracy samorządów terytorialnych z Okręgowym Zarządem Podkarpackim PZD, zwłaszcza w zakresie spraw dotyczących czasowego zajęcia terenu oraz likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych. Uczestnicy spotkania uzyskali zapewnienie, iż sprawa ta będzie przedmiotem ustaleń z samorządami terytorialnymi.

Witold Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio