Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE dla ROD w Płocku - 15.09.2015

10 września w świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyło się szkolenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE dla ROD. W szkoleniu uczestniczyła Wiceprezes OZM PZD p. Agnieszka Bąk oraz prezesi ogrodów z terenu działania Delegatury w Płocku. 

20150910_104231

Szkolenie prowadzili eksperci z  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, tj. p. Magdalena Wilk i p. Piotr Kruszewski, którzy opowiadali o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego oraz p. Justyna Pesta, która przekazała informacje o możliwościach pozyskiwania środków unijnych z programów krajowych. Podczas spotkania przedstawiono również techniczne możliwości składania wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych. Omówione zostały zasady składania i rozliczania wniosków oraz podano przykłady gdzie można uzyskać pomoc w tym zakresie. Działkowcy żywo interesowali się do jakich konkursów w zakresie pozyskiwania środków z UE mogliby przystąpić. Podczas szkolenia podkreślono, że jako beneficjent występowało by stowarzyszenie PZD jako całość. Podkreślono również, że najwięcej możliwości pozyskiwania środków z programów unijnych przeznaczonych jest na ekologię i energię odnawialną.

Szkolenie działkowcy podsumowali jako konkretne i rzeczowe poszerzające ich wiedzę w  zakresie możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje w ogrodach.

MW

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio