Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów ROD w Nowej Soli - 15.09.2015

W czwartek (10 września br.) Prezesi ROD z Bytomia Odrzańskiego, Wschowy, Sławy, Kożuchowa, Szprotawy i Nowej Soli spotkali się by omówić  wytyczne wynikające z planu pracy przyjętego przez Okręgowy i krajowy Zjazd Delegatów PZD. Najważniejszym omawianym tematem była współpraca Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgowym Zarządem oraz Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim w celu pozyskiwania środków na inwestycje w ROD.

Naradę prowadził Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, pan Marian Pasiński, który podkreślał, iż należy maksymalnie wykorzystać środki z funduszy unijnych oraz wojewódzkich na poprawę i unowocześnianie infrastruktury w ROD.  Zaznaczył, że Okręgowy Zarząd nawiązał w tej kwestii współprace z Urzędem Marszałkowskim, który udzieli pomocy merytorycznej zarządom ROD zamierzającym realizować projekty.

Obecny na naradzie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego- Stanisław Tomczyszyn, potwierdził gotowość do współpracy i zadeklarował, że udzieli konkretnej pomocy w przeszkoleniu prezesów ROD w przygotowaniu i rozliczaniu konkretnych projektów z „Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020”.

Pan Marszałek omówił też trwający właśnie proces likwidacji części ogrodów działkowych w Nowej Soli w ramach programu budowy systemu ochrony przeciwpowodziowej na rzece Odrze. Zapewnił, iż ruszająca w przyszłym roku inwestycja zapewni bezpieczeństwo dla mieszkańców nadodrzańskich miejscowości. Będzie ona realizowana z pełnym poszanowaniem praw działkowców. Zapewnił, że w razie jakich kol wiek problemów, osobą która nadzoruje projekt jest pan Wojciech Kozieja- dyrektor departamentu rolnictwa i rozwoju wsi- który również był obecny na naradzie. Pan dyrektor zadeklarował gotowość do współpracy.

W dalszej części narady omówiono realizacje zapisów ustawy o ROD dotyczących regulowania stanu prawnego gruntów ROD oraz projekt nowego regulaminu ROD.

W dyskusji  postulowano by przywrócić „dawne” zapisy regulaminu dotyczące dopuszczenia spalania na działkach porażonych części roślin w miesiącach jesienno-zimowych.

Prezesi ROD zgodnie uznali, że kwestia pozyskiwania środków na inwestycje oraz unowocześnianie infrastruktury w ROD będzie jednym z najważniejszych, jakimi musimy się zająć w obecnym okresie, tematów

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio