Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 35 - lecia ROD "Złote Piaski" w Siedlcach - 15.09.2015

W dniu 12 września  odbyły się obchody Jubileuszu 35 lecia  istnienia ROD „Złote Piaski” w Siedlcach połączone z Siedleckimi Dniami Działkowca. Na uroczystości przybyło ponad 300 działkowców z naszego Ogrodu. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wiceprezydent Miasta Siedlce Jarosław Głowacki, Członek Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Edward Filip, Przewodnicząca Delegatury Zamiejscowej Krystyna Mazurek oraz Kierownik Biura Delegatury Zamiejscowej w Siedlcach Teresa Radzikowska i prezesi siedleckich ogrodów działkowych.

Na rozpoczęcie oficjalnych uroczystości wystąpił ze swym koncertem Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zakończenie występu wspólnie odśpiewano hymn Polskiego Związku Działkowców.

Po występach chóru głos zabrał prezes Ogrodu Jerzy Pstrągowski przedstawiając krótką historię ogrodu.

(wystąpienie Prezesa można przeczytać klikając na ten link)

Z okazji 35 lecia istnienia Ogrodu  Zarząd przygotował pamiątkowe statuetki, które wręczono zaproszonym gościom.

Ufundowano także statuetkę dla osoby, od której się wszystko zaczęło. To ona otrzymała w lipcu 1980 roku pismo z Urzędu Miasta o przydzieleniu gruntów pod ogrody działkowe i zaczęła je tworzyć. To dzięki jej determinacji i uporowi powstała cała infrastruktura ogrodu. Jest to oczywiście Pani Teresa Karpeta długoletnia działaczka PZD w Siedlcach, niestety ze względów rodzinnych nie mogła przybyć na uroczystość. Postanowiono przekazać jej statuetkę w terminie późniejszym.

Po wystąpieniu prezesa głos zabrał Wiceprezydent Jarosław Głowcaki, który odczytał list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego.

Następnie Członek Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Edward Filip wręczył puchary i dyplomy od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego i Okręgowego Zarządu Mazowieckiego.

 Po wręczaniu pucharów nadszedł czas na nagrody od Prezydenta Miasta Siedlce. Nagrody rzeczowe otrzymały ROD „Ustronie”, „Kolejarz” i „Złote Piaski”.

Następnie przedstawiciele władz PZD wręczyli odznaczenia związkowe.

Odznakę „Za zasługi dla PZD” otrzymali Zofia Duber, która od wielu lat aktywnie działa w zarządach ogrodu. Jako Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej corocznie przygotowuje poczęstunek na dniach działkowca. Uczestniczyła w manifestacji organizowanej przez PZD oraz była rekordzistką  w zbieraniu podpisów w akcjach organizowanych przez Związek. Barbara Poławska-Borkowicz była wielokrotnie członkiem zarządu byłego ROD „RELAX”. Przez kilkanaście lat pełniła funkcję księgowej tego ogrodu, a następnie przewodniczącej komisji rewizyjnej. Pan Zdzisław Kiełb aktywnie działał w zarządach byłego ROD „RELAX”. Jako, że Zarząd zatrudnia na etacie Kierownika Biura Zarządu Pan Zdzisław jest społecznym inspektorem BHP ogrodu, bo taki wymóg nakazuje nam prawo pracy.

Złote odznaki „Zasłużony Działkowiec” otrzymali Jadwiga Pazera aktywnie uczestniczyła w życiu ogrodu, pełniąc funkcje sekretarza i wiceprezesa zarządu.  Działając w Komisji Polityki Społeczne kilkakrotnie organizowała „Wczasy na działkach” dla działkowców i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspólnie z siedleckim oddziałem TKKF organizowała zajęcia sportowe z aktywnego wypoczynku. Propagowała ekologię na działkach organizując prelekcje i pogadanki na ten temat. Andrzej Siejka aktywnie działał na rzecz ogrodu i Związku pełniąc funkcję sekretarza  dawnego ROD „Zdrowie”. Józef Wojtkowski działał w zarządach ROD. Od wielu lat pełni funkcję Gospodarza Ogrodu. Jan Olszewski dział w zarządach byłego ROD „Relax”, a następnie „Złote Piaski” pełniąc funkcję skarbnika. Aktywnie zbierał podpisy w akcjach organizowanych przez Związek.

Srebrne odznaki „Zasłużony Działkowiec” przyznano dla Edwarda Filipa Członka Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego – Prezesa  ROD „Cicha Przystań w Golicach,  Teresy Radzikowskiej Kierownik Biura Delegatury Zamiejscowej w Siedlcach i Jana Sokołowskiego, który działał na rzecz ogrodu i Związku będąc członkiem zarządu dawnego ROD „Zdrowie”. Aktualnie jest członkiem Zarządu ROD.

Wręczono także brązowe odznaki „Zasłużony działkowiec” dla Andrzeja Michalaka, który od 2013 roku jest członkiem Zarządu ROD. Aktywnie działa w Zarządzie zabezpieczając własnym samochodem półciężarowym  niezbędny transport. Kazimierz Miłkowski działał w zarządach byłego ROD „Relax”, a następnie „Złote Piaski” pełniąc funkcje wiceprezesa do spraw inwestycji. Ze względu na swe inżynierskie wykształcenie wzorowo przygotowuje inwestycje i remonty w naszym ogrodzie. Zdzisław Pawlusiewicz przez okres piętnastu miesięcy pełnił funkcję skarbnika w czteroosobowym zarządzie komisarycznym.

Żaden ogród działkowy nie osiągnie sukcesu gdyby nie działkowcy i ich działki –powiedział prezes ROD. W tym monecie Przewodniczący Komisji Konkursowej Tadeusz Mazurczak odczytał protokół po czym wręczono nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca  i wyróżnienie dla Pani Danuty Orłowskiej za wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań na działce oraz bardzo duży zasób wiedzy z zakresu ogrodnictwa działkowego. Pozostałym wyróżnionym działkowcom wręczono dyplomy.

Ostatnim punktem części oficjalnej uroczystości było odsłonięcie pamiątkowego kamienia z okazji Jubileuszu 35 lecia ROD „Złote Piaski”. Odsłonięcia kamienia dokonali Wiceprezydent Miasta Jarosław Głowacki, jeden z pierwszych prezesów ROD, budowniczy praktycznie całej infrastruktury ogrodowej Kazimierz Dymicki oraz obecny Prezes Zarządu Jerzy Pstrągowski i Edward Filip przedstawiciel OZM PZD.

Po odsłonięciu kamienia Prezes zaprosił  wszystkich działkowców na przygotowany przez Restaurację „Dworskie Smaki” w Mościbrodach bigos oraz kiełbaski i piwo serwowane przez panów z Zarządu.

Zorganizowano także imprezy towarzyszące, a były to stoisko z miodem z tegorocznego zbioru Mistrza Pszczelarskiego Tadeusza Lipińskiego Pasieka – Raczyny gm. Przesmyki. Stoisko autorskie Stanisława Kowalczyka naszego poetę i animatora kultury. Wystawa prac malarskich i rzeźb Małgorzaty Pawelec działkowiczki naszego ROD.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio