Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Jubileusz 50-lecia ROD im. Emilii Gierczak w Białogardzie. - 10.09.2015

5 września 2015 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Emilii Gierczak w Białogardzie zorganizował uroczyste obchody 50 rocznicy powstania Ogrodu.

Na uroczystości licznie stawili się działkowcy ogrodu oraz zaproszeni goście w osobach Burmistrza Białogardu Krzysztofa Bagińskiego, Wiceburmistrza Małgorzaty Stachowiak oraz radnych Rady Miejskiej.  Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców reprezentowali Prezes OZ Stanisław Suszek  i Wiceprezes OZ Marian Sekulski.

W swoich wystąpieniach Prezes Zarządu ROD Beata Staruch przypomniała historię i dokonania  ogrodu, Burmistrz Białogardu podkreślał, że ROD im. Emilii Gierczak jest trwałym elementem krajobrazu Białogardu i bardzo dobrze spełnia swoje funkcje statutowe.

 Prezes Stanisław Suszek podziękował działkowcom i zarządowi  ogrodu za dotychczasową działalność, życząc sukcesów na kolejne co najmniej 50 lat. Wręczył na ręce Prezes Beaty Staruch okolicznościowy puchar Krajowej Rady PZD oraz odczytał specjalne pismo gratulacyjne Prezesa PZD Eugeniusz Kondrackiego. Były również upominki od Burmistrza Miasta i zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji. Najlepsi i długoletni działkowcy ogrodu zostali wyróżnieni odznakami związkowymi i upominkami rzeczowymi.

Po zakończeniu części oficjalnej mimo nie sprzyjającej aury część rozrywkowa trwała do późnych godzin nocnych.

Wiceprezes OZ

Marian Sekulski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio