Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD „Puszcza” w Szczecinie ma szansę na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - 04.09.2015

Po raz trzeci Mieszkańcy Szczecina zdecydują jakie inwestycje zostaną zrealizowane w Mieście w 2016 roku w ramach kwoty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia. Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin zwiększono pulę środków finansowych przeznaczonych na ten cel do 6 milionów złotych. ROD "Puszcza" w Szczecinie jako jedyny ogród znajdujący się w strukturach PZD  w Szczecinie złożył w ramach SBO wniosek, który ma szanse na realizację. Ogród wnioskował o kompleksową poprawę dróg dojazdowych prowadzących do ogrodu. Zadanie to znajduje się w gestii Gminy Miasta Szczecin. Głosowanie na „działkowy” projekt odbywać się będzie w dniach od 1 października do 21 października 2015 r. Oddanie głosu możliwe będzie zarówno przez internet lub osobiście na podstawie numeru PESEL oraz pod warunkiem zameldowania,  bądź zamieszkania na ternie Gminy Miasta Szczecin.

W sumie w Szczecinie wpłynęło 200 obywatelskich projektów. Na obecnym etapie procedury wniosek ten został zatwierdzony przez zespół zajmujący się SBO działający w Urzędzie Miasta Szczecina i znajduje się on na oficjalnej liście wniosków, które poddane zostaną głosowaniu przez wszystkich uprawnionych mieszkańców Szczecina.

Przedmiotem zadania szczecińskiego ROD „Puszcza” jest poprawa jakości dróg dojazdowych wiodących do ogrodu, w szczególności w formie pieszo-jezdni przez utwardzenie nawierzchni, wykonanie oznakowania, budowę placu postojowego o powierzchni ok. 200 metrów, rozbiórkę istniejącej nawierzchni i budowę nowego odcinka drogi z przełożeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz remont drogi dojazdowej wraz z przesunięciem głazu blokującego wjazd na tą drogę od strony ul. Chłopskiej.

 Te zmiany mają na celu zapewnienie możliwości korzystania z dróg i chodników zarówno przez pieszych, rowerzystów, jak i zmotoryzowanych użytkowników niezależnie od pory roku oraz warunków pogodowych. W chwili obecnej większość z tych dróg, to drogi gruntowe, które po każdych opadach deszczu stają się w znacznej mierze nieprzejezdne. Powstające na nich błoto oraz kałuże i koleiny praktycznie uniemożliwiają ruch pieszych oraz przejazd po nich samochodem osobowym. Utwardzenie dróg i nawierzchni pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i pozwoli na wygodny dojazd do ROD „Puszcza”, który użytkowany jest zarówno przez działkowców, jak i mieszkańców Szczecina. Z dróg korzystać będą też mieszkańcy pobliskich osiedli: Nad Rudzianką, Bukowe, Majowe, Słoneczne. Koszt projektu oszacowano na
1 350 000 zł.

Warto pamiętać, że w ubiegłym roku zwycięski dla dzielnicy Prawobrzeże projekt zdobył 2299 głosów, tak więc działkowcy mają nadzieję, że wspólnym siłami uda nam się w tym roku przegłosować wreszcie „działkową” propozycję i uzyskać tym samym godne warunki dojazdu do działek na miarę XXI wieku.

 

AH

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.