Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie osób starających się o przydział działki w ROD OZ PZD w Bydgoszczy - 04.09.2015

27 sierpnia 2015r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców  w Bydgoszczy ulica Piotrowskiego 11, odbyło się kolejne szkolenie dla osób starających się o przydział działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Bydgoskiego.

    W 2015r. szkolenia, odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca o godzinie 1500.

   Powyższe szkolenie ma na celu uświadomienie wszystkich starającym się o przydział działki o tym, że działka w ogrodzie działkowym to nie prywatna działka. Różnica posiadania działki w ogrodzie działkowym a ogrodzie własnościowym prywatnym polega na tym, że ziemia w ogrodzie przydomowym prywatnym jest własnością użytkownika, natomiast w ogrodzie działkowym jest własnością skarbu Państwa. Działkowiec wydzierżawia grunt od Skarbu Państwa za pośrednictwem Zarządu Ogrodu na określony czas użytkowania.

   Aby stać się użytkownikiem działki w ROD, należy podpisać z Zarządem Ogrodu  stosowną umowę dzierżawy lub też odkupując naniesienia altanę nasadzenia roślin itp. od poprzedniego użytkownika, przenieść prawa do działki wypełniając stosowny druk „Umowy przeniesienia praw do działki”.                        

W celu  uwiarygodnienia umowy, zbywający prawa do działki i nabywca działki składają podpisy na umowie w obecności notariusza, po czym wraz z wnioskiem o zatwierdzeniu umowy przeniesienia, przedkładają Zarządowi Ogrodu do zatwierdzenia i wydania działki.

   Należy również nadmienić, że wszyscy użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Polskiego Związku Działkowców zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich przepisów zawartych w Ustawie  z dnia 13 grudnia 2013r  oraz innych przepisów prawnych tzw. około ogrodowych, jak przepisy prawa budowlanego, ochronie przyrody, o podatkach, czystości i porządku w gminach oraz prawa lotniczego.

   Obecni na szkoleniu zapoznali się z historią ruchu działkowego, sposobem zagospodarowania i prowadzenia roślin ogrodniczych na działce. 

  

Specjal. ds. ogrodnictwa Jan Malesza

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio