Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przemówienie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka - 01.09.2015

Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Prezesie, Drodzy Państwo!

Z radością was witamy tutaj na Pomorzu. Można powiedzieć w sercu Kociewia. Jak powszechnie wiadomo Pomorze to jest wielki teren, gdzie mieszkają Kaszubi, Kociewiacy, ale też dziesiątki, setki tysięcy osób, które założyły swoje rodziny i zapuściły swoje korzenie tutaj po 1945 roku.  I to już w tamtych latach, w latach 50. Powstawały liczne ogrody działkowe w różnych częściach naszych miast. Dziś to piękne miejsca, niemalże w każdym mieście i mieście powiatowym.

Kiedy jedziemy do Słupska już od Radzikowa po prawej stronie widzimy piękne ogrody działkowe. Niedawno miałem okazję – to było bardzo wzruszające –kiedy pojawił się u mnie Pan reprezentujący PZD z Gdańska z zaproszeniem na dzisiejsza uroczystość i mówił mi: „Wie Pan, ja nie wyobrażam sobie życia bez mojego ogrodu działkowego. Myślę, że pewnie każdy z was może tak powiedzieć o sobie. Cieszę się z tej informacji Pana Prezesa, że pojawia się młode pokolenie, które chce pozyskać działki i być członkami Związku. Chcą mieć swój mały świat, do którego mogą uciec, wtedy gdy potrzebują trochę czasu, by odstresować się na działce, by integrować się z rodziną. Cieszę się bardzo, myślę, że nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu wielu samorządowców mogę to powiedzieć, że jesteście przyjaciółmi samorządów. Nie destruktorami, ale przyjaciółmi, którzy wpływają na budowę społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnich kilku tygodniach wielokrotnie pada z ust wielu polityków słowo wspólnota. Wy w sposób praktyczny tworzycie właśnie taką wspólnotę. Wspólnotę, która chce działać na rzecz zaspokojenia własnych aspiracji, ale też działać na rzecz lokalnych środowisk. Dzisiaj jest świetna okazja, by Wam za to wszystko serdecznie podziękować. Za to, ze w Gdańsku mogliśmy wybudować wielki stadion, ale że nie przeszkadzają Wam, w istocie członkom ROD  w rejonie Rembiechowe, przelatujące samoloty i że mówicie „to jest nasz własny świat - chcemy tu urządzać swoje ogrody działkowe”. Dziękuję Państwu za to, że włączacie się w społeczeństwo obywatelskie i pracę na rzecz tego społeczeństwa. Pan Prezes powiedział o tym z tej trybuny, że oczekuje od samorządów wszystkich szczebli współdziałania, aby w sposób skuteczny można było sięgać po środku unijne, po to by poprawiać stan środowiska naturalnego, po to, by dbać o zieleń, kwiaty. Wypracowaliśmy wspólnie w Gdańsku i Słupsku porozumienie o takiej współpracy. Utworzone zostanie stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z ogródkami działkowymi w moim urzędzie. Zapraszamy Państwa do współpracy, do tych organizacji i komitetów, które zajmują się absorbowaniem środków unijnych. Chcielibyśmy, abyście Państwo mogli być nośnikami Waszej idei w tych strukturach. Chcielibyśmy żebyście mogli być autentycznymi beneficjentami środków unijnych. Piękne miejsce, to nie tylko te miasta, gdzie powstają liczne domy, obiekty, ale te, w którym trwa od wielu lat praca na rzecz zieleni, a wy macie w tej sprawie niezwykle wiele do powiedzenie i niezwykle wiele zasług. Dziękuję Wam bardzo!

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.