Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydium OZ w Pile w sprawie znaczenia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla przyszłości ogrodów, działkowców i stowarzyszenia ogrodowego PZD - 28.08.2015

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdzają, że XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który odbył się w dniach 2-3 lipca 2015 roku w Warszawie był najważniejszym wydarzeniem statutowym dla działkowców i ich samorządów w historii ruchu ogrodnictwa działkowego, na którym dokonano oceny najtrudniejszej i najbardziej pracowitej kadencji w walce o ogrody i ustawę o ROD.

Krajowy Zjazd Delegatów PZD jednogłośnie uchwalił nowy Statut Stowarzyszenia Ogrodowego PZD i tym samym wypełnił wymogi zawarte w art. 68 ust. 1 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.

Jesteśmy przekonani, że w krótkim czasie zostanie on zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż Statut jest niezbędny do prawidłowej działalności we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku. Zjazd przyjął bardzo ambitny Program działania na czteroletnią kadencję, w którym zapisano zadania gwarantujące dalszy rozwój rodzinnych ogrodów działkowych oraz ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zjazd przyjął liczne stanowiska i apele w sprawach ważnych dla działkowców i ogrodów. Wskazano w nich konieczność dalszej współpracy z lokalnymi samorządami terytorialnymi, potrzebę modernizacji ogrodów i pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na ten cel.

Zjazd podziękował działkowcom i działaczom samorządów PZD za ich postawę, zaangażowanie oraz poparcie projektów obywatelskich dotyczących ustawy o ROD oraz altan ogrodowych.

Członkowie Prezydium z satysfakcją przyjęli obecność na Krajowym Zjeździe Delegatów PZD Pani Ewy Kopacz Premiera Rządu RP, Janusza Piechocińskiego Wicepremiera Rządu RP oraz wielu parlamentarzystów i polityków, którzy z uznaniem wypowiadali się na temat dokonań Związku i działkowców w obronie ustawy o ROD oraz w sprawie zachowania jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.

Członkowie Prezydium oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z zadowoleniem odbierają wybór nowych władz Związku oraz wybór Pana Eugeniusza Kondrackiego na Prezesa Polskiego Związku Działkowców. W imieniu działkowców naszego okręgu życzymy Panu zdrowia i wytrwałości w działaniu oraz walce o ogrody i Związek.

Prezydium OZ w Pile

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.