Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z I posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Gruntami - 27.08.2015

W dniu 25 sierpnia br odbyło się pierwsze posiedzenie komisji ds. Gospodarki Gruntami. Komisja ds. Gospodarki Gruntami, jaki i inne komisje problemowe zostały powołane na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 13 sierpnia br.

W pracach komisji ds. Gospodarki Gruntami udział wzięli jej członkowie :

  1. Janusz Moszkowski –OZ we Wrocławiu- przewodniczący komisji
  2. Grzegorz Oracz – OZ Mazowiecki
  3. Jan Radoła – OZ Śląski-
  4. Barbara Kokot –OZ w Bydgoszczy
  5. Stefan Żyła – OZ  Podkarpacki
  6. Teresa Strzelec –OZ Opolski
  7. Leonard Niewiński – OZ w Gdańsku

Ponadto w pracach komisji uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pracownicy Biura KR PZD:

Bartłomiej Piech - Radca prawny Krajowej Rady PZD

Mariola Kobylińska - Kierownik WGG

Monika Pilzak - St. Inspektor ds. prawnych WGG

Komisja ds. Gospodarki Gruntami na pierwszym posiedzeniu przyjęła plan pracy na rok 2015 r. Wśród zadań priorytetowych znalazła się regulacja stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD oraz roszczenia do gruntów ROD , w tym skutki dla PZD i działkowców. Komisja będzie się także zajmowała szerokim spektrum spraw gruntowych, obejmujących tereny ROD. Do tych spraw należy również zaliczyć tematy związane z likwidacją ROD i przestrzeganiem warunków ustawowych, których gwarantem winien być Związek, zabezpieczenie funkcjonowania ROD poprzez ujmowanie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Komisja będzie także podejmowała szereg tematów, wynikających z bieżącej pracy Prezydium Krajowej Rady PZD.

Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia br komisja zapoznała się ze stanem zaawansowania działań podejmowanych przez OZ PZD w zakresie regulacji stanu prawnego ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD oraz problemami wynikającymi w tym zakresie. W tym względzie zarekomendowała niezbędne działania konieczne do podjęcia przez struktury PZD. Powyższe stanowiło podstawę do przyjęcia przez Prezydium Krajowej Rady PZD stanowiska w sprawie priorytetowych zadań dla struktur PZD w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.  Ponadto wskazała również na priorytetowe zadania dla struktur Związku w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD. Z propozycjami komisji zapoznało się Prezydium KR PZD, które podjęło w dniu 26 sierpnia br stanowisko – w obu sprawach przedmiotowe stanowiska są prezentowane na stronie internetowej PZD.

Komisja podjęła także temat roszczeń w stosunku do indywidualnych spraw, tj: do gruntów ROD „Krokus” w Nowym Targu i ROD „Wrzos” i ROD „Kalina” w Krakowie. Powyższe spowodowane zostało wystąpieniem OZ Małopolskiego do KR PZD, o wskazanie kierunków co do dalszych działań w powyższych sprawach. Wyjaśnień w tych sprawach udzielała, zaproszona na posiedzenie komisji p.Bogusława Krystyjan - Radca prawny OZ PZD Małopolskiego. W tym względzie komisja zaproponowała Prezydium Krajowej Rady PZD, szereg działań do wykonania przez OZ Małopolski. W tych sprawach wydanie terenu na rzecz właścicieli pozostaje przesądzone. Zatem nie należny zwlekać z jego wydaniem. Jednocześnie wskazano aby OZ Małopolski PZD, udzielił indywidualnym działkowcom wszelkiej pomocy prawnej w celu zminimalizowania skutków z powodu przedmiotowych likwidacji. Powyższe zostało uwzględnione w podejmowanych decyzjach przez Prezydium KR PZD.

Omówione zostały założenia do uchwały systemowej w sprawie likwidacji prawnej ROD, która ma miejsce w przypadkach ROD, które ulegają likwidacji w związku z realizacją roszczeń.

MK

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio