Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z Żar z Burmistrzem - 27.08.2015

Z inicjatywy Kolegium Prezesów w Żarach 13 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie Prezesów ROD z Burmistrz Miasta Żary Panią Danutą Madej.

W spotkaniu uczestniczyła: Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Pani Elżbieta Maj. Poruszono problemy nurtujące ogrody działkowe i działkowców min. odpłatność za wywóz nieczystości z terenów wszystkich ogrodów zlokalizowanych na terenie miasta Żary. W tej sprawie Prezesi ogrodów rozmawiali na wcześniejszych spotkaniach, na których ustalono ilość wytwarzanych odpadów z działki. Prezesi ogrodów chcą aby w regulaminie utrzymania porządku i czystości był zapis  „odbiór odpadów odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne”.

Kolejnym tematem spotkania było uczestniczenie ogrodów w Dniach Żar organizowane w dniach 28-30 sierpnia br. Chęć uczestnictwa zgłosiło 4 ogrody działkowe. Rozmawiano też na temat konkursu na „Najładniejszy Ogród 2016 r.", który ma być’ organizowany przez Panią Burmistrz w przyszłym roku. Bardzo ważnym tematem było uzyskanie informacji jak ogrody mogą pozyskiwać środki unijne z miasta i na jakie cele można je przeznaczyć. Zarówno Pani Burmistrz jak i Pani Naczelnik szczegółowo udzieliły  informacji odnośnie budżetu obywatelskiego do kiedy należy składać wniosek o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim miasta na 2016 r. Jest jeden warunek, ogród musi się znajdować na gruntach miasta, a nie starostwa.

Bardzo interesującą propozycją ze strony władz miasta było włączenie się ogrodów do projektu ekologicznego działkowców. Tutaj propozycji było wiele, każdy ogród sam musi wybrać w jakim kierunku będzie prowadził swoje działania. Pomoc w realizacji projektów zadeklarowała Pani Burmistrz jak i podlegli jej urzędnicy. Spotkanie odbyło się miłej i przyjaznej atmosferze.

Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD z Żar

Zdzisława Kasprolewicz

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio