Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowy Dzień Działkowca w Opolskim Zarządzie PZD - 25.08.2015

W piątkowe południe blisko 60 osób zgromadziło się w sali posiedzeń planarnych OZO by godnie uczcić Dzień Działkowca. Obchody zaszczycili: przedstawiciel Krajowej Rady PZD, skarbnik PZD Barbara Karolczuk, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz posłowie na Sejm RP – Tomasz Garbowski i Adam Kępiński. W Dniu uczestniczyła, członkowie Okręgowego Zarządu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  

Uroczystość otworzył  Bartłomiej Kozera – prezes OZO. W swoim wystąpieniu powiedział o wartościach ekologicznych ogrodów i psychospołecznych zaletach działki. Jeśli idzie o pierwszą kwestię, to prezes mówił o ogrodach, jako pewnej równowadze dla murów i betonów miast. W odniesieniu do drugiej kwestii rozważał działkę jako możliwy warunek sensu życia, szczególnie dla osób starszych. Jako formę aktywizacji emerytów.

Następnie głos zabrała Skarbnik PZD Barbara Karolczuk. Mówiła o walce, jaką podjęli działkowcy, by uchwalona została ustawa o ROD. Zwróciła uwagę na pewną podwójność sytuacji działkowca, który jako obywatel, mieszkaniec miasta ma pewne prawa, nadto w świetle prawnych dokumentów ma oddzielne uprawnienia i oczekuje ich spełnienia od włodarzy miasta i województwa. Jest to regulacja stanu prawnego ROD na podstawie art. 76, a także potrzeba ujęcia ogrodów działkowych w programach rozwoju miast i gmin, dotacje na rozwój ogrodnictwa działkowego.

Goście, reprezentujący władze państwowe i samorządowe, bardzo pochlebnie wypowiadali się o ogrodach działkowych. Doceniali  wkład działkowiczów w dzieło zachowania różnorodności miast. Podnosili trudną drogę, jaką przeszedł Związek w ostatnich dwóch latach, gdy walczył o ustawę, altany i statut. Odnosili się pozytywnie do możliwości współpracy z zarządami ROD w województwie opolskim, jak i z Okręgiem

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński nazwał swoją wizytę „rewizytą”, po odwiedzinach związkowców w urzędzie wojewódzkim, w czasie manifestacji w 2013 r. Zaprosił Związek na obchody, we wrześniu 2015 r Dnia Seniora w Opolu oraz do tworzenia dodatku dla seniora w dzienniku regionalnym Nowa Trybuna Opolska.

Poseł Adam  Kępiński mówił o wartościach działki. Opierając się o własne doświadczenie mówił o hortiterapia, leczeniu działką, szczególnie dolegliwości społecznych – osamotnienia, zagubienia i niesamodzielności.

T. Garbowski przypomniał o wspólnej walce o ustawę, jaką SLD prowadziło wespół z działkowcami. A równocześnie mówił o tym, że działka jest odzwierciedleniem naszego systemu wartości, tego co cenimy, tego jak pojmujemy piękno i sens.

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Antoni Konopka także mówił o współpracy PZD z władzami samorządowymi województwa, wymienił trzy programy, w których Okręg mógłby uczestniczyć. Zaprosił, po pierwsze do współpracy z Czechami, w ramach programu interregio, po wtóre mówił o programach operacyjnych w ramach rozwoju regionu oraz po trzecie – choć nie w tym roku – to możliwy jest w przyszłym udział w programach unijnych.

Zapowiedział otwartość na robocze spotkania, co zostało podchwycone przez prezesa OZO.

Prezydent miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski nawiązał do własnej kampanii wyborczej, i powiedział, że tak jak działkowcy poparli wówczas jego i on nie będzie obojętny na sprawy ogrodów. Chce być naszym partnerem przy remontach, inwestycjach.

 Każde wystąpienie gości nagradzane oklaskami.  

Prowadzący uroczystość wiceprezes Czesław Mikrut odczytał uchwałę Prezydium OZO w Opolu w sprawie ogłoszonych konkursów na najładniejszy ogród i najpiękniejszą działkę. Laureatami, gdy idzie o ogrody zostały Rodzinne Ogrody Działkowe „Stokrotka” w Opolu i „Welur” w Kietrzu. Prezes OZO i skarbnik PZD wręczyli prezesom tych ogrodów gustowne puchary, dyplomy i poinformowali o przelaniu na konta ogrodów stosownych kwot.

Laureatami w konkursie: ”Wzorowa działka rok 2015” zostali – Małgorzata Rajfur z ROD „Odra” w Opolu (będzie reprezentować Opolszczyznę w konkursie krajowym), Józef Pawelec z ROD „Metalowiec” w Nysie oraz Adam Zgórski z ROD „Narutowicza” w Opolu. Laureaci dostali prócz okolicznych dyplomów cenne nagrody rzeczowe.

Wyróżniono 12 działek, a ich użytkownicy otrzymali dyplomu i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nadto roczną prenumeratę „Działkowca”.

Prezes OZO PZD podziękował uczestnikom konkursów za ich udział w  szlachetnej rywalizacji, zaproszonym gościom za aktywny udział w „Dniach Działkowca”. Złożył życzenia wszystkim działkowcom, życząc bogatych plonów.

Uroczystość zakończona została wspólnym posiłkiem.


Bartłomiej Kozera

Prezes OZO PZD w Opolu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.