Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dożynkowy boom w okręgu toruńsko - włocławskim - 25.08.2015

Sypnęło niczym grzybami po deszczu. Końcówka pory letniej obfituje w licznie organizowane przez ogrody Dni Działkowca.

Od połowy sierpnia kolejne rodzinne ogrody działkowe włocławskiego rejonu PZD organizują dla swoich działkowców, ich rodzin i znajomych mniej lub bardziej zorganizowane spotkania mające charakter zabawowy i integracyjny.

Dni Działkowca to okazja do podsumowania osiągnięć zarówno ogrodu jak i poszczególnych działkowców. Zarządy dokonały przeglądów zagospodarowania i estetyki działek typując najlepsze działki do wyróżnień dyplomami i nagrodami rzeczowymi w tym praktyczną lekturą książkową i sprzętem ogrodowym. Najbardziej wyróżniających się, zaangażowanych społecznie działkowców odnaczano odznaką Wzorowego Działkowca.

Każdy z ogrodów organizujących Dni Działkowca postarał się o skromny poczęstunek, ognisko, zespół muzyczny oraz inne atrakcje uprzyjemniające ten szczególny dzień. W wielu ogrodach organizowane są konkursy i wymyślne zabawy dla najmłodszych.

15 sierpnia 2015 roku, w piękne słoneczne popołudnie, uroczystości Dni Działkowca na terenie swojego ogrodu, zorganizował ROD Zofijka. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez zarząd ogrodu przedstawiciele Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu - prerzes Piotr Gadzikowski, I v-ce prezes Leszek Konefał oraz członek prezydium OZ Mirosław Piechocki, którzy złoążyli na ręce Pani prezes Grażyny Ferner list gratulacyjny z podziękowaniami za szczególny wkład pracy w rozwój ruchu związkowego oraz życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim użytkownikom działek. Prezes OZ przekazał dla ogrodu, ostatnio propagowany mini hotel dla owadów z propozycją podjęcia tej pożytecznej akcji.

Zarząd ROD Zofijka wyróżnił użytkowników działek dyplomami i nagrodami książkowymi. Całą imprezę uświetnił zespół muzyczny Silver z Włocławka.

Przed imprezą zaproszeni goście osobiście dokonali "lustracji" ogrodu wyrażając duże uznanie działkowcom za estetykę i innowacje w upiększaniu swoich działek.

Tydzień później, 22 sierpnia 2015 r świętowało kilka włocławskich ogrodów. Tradycyjnie, tuż po południu Dni Działkowca zorganizował zarząd ROD Lisek. Licznie zebrani działkowcy ogrodu, z należną powagą, wysłuchali naszego hymnu związkowego działkowców. Prezes ogrodu Stefan Bronowski podsumował pracę zarządu, podzielił się z działkowcami problemami technicznymi ogrodu oraz trudnościami w wygzekwowaniu podstawowych postanowień regulaminu nROD.

Przedstawiciel Okręgowego Zarządu T-W PZD członek prezydium Mirosław Piechocki w krótkich słowach przedstawił sytuację związku w kraju i w okręgu oraz odczytał list-przesłanie Prezesa OZ Piotra Gadzikowskiego wyrażające podziękowania za ofiarną społeczną pracę na rzecz ruchu działkowego wraz z rzyczeniami dalszych sukcesów.

Tradycyjnie dla działkowców zarząd ogrodu przygotował poczęstunek, ognisko i możliwość zabawy do późnych godzin nocnych przy dźwiękach zespołu muzycznego.

W tym samym dniu podobne spotkanie zorganizował ROD Moniuszko. Nowo wybrany zarząd na czele z prezesem Zbigniewem Drzewieckim spisał się na medal. Dokonano oceny i wyróżnienia najlepszych działek oraz podziękowano poprzedniemu zarządowi. To miłe. Wszyscy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe lub atrakcyjny sprzęt ogrodniczy. Grupa zasłużonych działkowców odznaczona została brązowymi odznakami Zasłużony Działkowiec które wręczył opiekun ogrodu, członek prezydium OZ Mirosław Piechocki.

Wśród rozbawionych działkowców, ich rodzin i znajomych największą radość sprawiono najmłodszym organizując zabawy i konkursy rysunkowe. Nie da się opisać zaangażowania dzieci oraz min przeżywających rodziców i dziadków.
Brawo działacze ROD Moniuszko!

Wieczorem w tym samym dniu odbyły się także Dni Działkowca w ROD Mostki w Mostkach/k Włocławka. Tutaj też zarząd na czele z prezesem ogrodu- I v-ce prezesem OZ Leszkiem Konefałem zadbali o wiele atrakcji łącznie z poczęstunkiem , pieczeniem kiełbasek przy ogniski i tańcami. Spotkanie otworzyli Leszek Konefał i zaproszony członek prezydium OZ Mirosław Piechocki. Wręczono najlepszym działkowcom dyplomy i nagrody książkowe. Imprezę uświetnił zespół muzyczny "Kszak" z Krośniewic zachęcając wszystkich uczestników do wspólnej zabawy i śpiewu znanych biesiadnych piosenek.

Działkowcom ROD Mostki nie przeszkodziła krótka przerwa wymuszona groźną burzą i opadami deszczu ściągniętymi przez pobliski Zalew Wiślany.

W najbliższą sobotę planowane są kolejne Dni Działkowca tym razem w ROD Łęg i ROD Azoty II.

Reasumując, cieszy fakt, iż liczna grupa ogrodów dba o swoich działkowców, stwarza im warunki do miłych integracyjnych spotkań, bezpośrednich rozmów z własnym zarządem oraz uczestniczącymi w tych spotkaniach przedstawicielani okręgu. Działkowcy bawiąc się przy muzyce nawiązują kontakty, dzielą się swoimi osiągnięciami i działkowymi problemami a ich pociechy - dzieci i wnuczęta mają okazję zaciętej rywalizacji o słodyczowe trofea. Działkowcy wręcz tego oczekują!

Przykre natomiast jest, iż wiele dobrze zorganizowanych ,pretendujących do grona najlepszych, ogrodów nie organizuje Dni Działkowca mimo próśb i sugestii licznych grup działkowców.

Brak inwencji organizacyjnej czy też wygodnictwo? Raczej to drugie - po co się narabiać i wysilać, lepiej wytłumaczyć się rzekomym brakiem funduszy na ten cel. Zapominają dla kogo pracują i co jest myślą przewodnią istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. S z k o d a !!!

Póki co - gratulacje dla zarządów i ich prezesów z ROD Lisek, ROD Moniuszko i ROD Mostki.

M.Piechocki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.