Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezydium OZ w Bydgoszczy z Wiceprezydentem Bydgoszczy - 24.08.2015

Z inicjatywy Pani Prezydent Anny Mackiewicz odbyło się spotkanie w Ratuszu, w którym udział wzięli: Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi  Adam Musiała, Grzegorz Boroń i Aleksandra Kowalska z Wydziału Ochrony Środowiska.

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy reprezentowały: Prezes Barbara Kokot i  v-ce prezes Urszula Walusiak.

Tematem spotkania było wprowadzenie znowelizowanej ustawy z dnia 1.02.2015r oraz od 2016 roku nowej formy opłaty zryczałtowanej za wywóz odpadów komunalnych z ROD-ów.

Wysłuchano wzajemnych argumentów i ustalono, że w I kwartale 2016r odbędzie się narada wszystkich Prezesów ROD z terenu miasta Bydgoszczy, aby wypracować najwłaściwszą i najbardziej sprawiedliwą formę płatności.

Drugim tematem była informacja o przebiegu prac związanych z skanalizowaniem ROD –ów z terenu Myślęcinka, oraz przygotowania ogrodów do przeprowadzenia kanalizacji w innych rejonach miasta.Pani Prezes Barbara Kokot przedstawiła stan prac oraz problemy z jakimi borykają się działkowcy, którzy podjęli się skanalizowaniem terenu ogrodów.

Pani Prezydent obiecała pomoc w ramach możliwości, zadeklarowała się, iż pomoże Prezesom ROD w pozyskiwaniu f-szy unijnych. Na początek zaproponowała pomoc w szkoleniu zainteresowanych w/w tematyką.

Dalsze dyskusje toczyły się wokół problemów związanych z nielegalnym zamieszkiwaniem na działkach , meldowaniem itp.

Pani Prezydent przyrzekła uczestniczyć w spotkaniach i uroczystościach, aby bardziej poznać problemy działkowców.

UW, OZ w Bydgoszczy

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.