Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileusz 45 - lecia ROD "Zacisze" w Sępólnie Krajeńskim - 24.08.2015

W dniu 15.08.2015 r. o godz.15ºº w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Zacisze” w Sępólnie Krajeńskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Działkowca, połączone z jubileuszem 45-Lecia powstania ogrodu.

Otwierając uroczystość Pani Prezes Bogumiła Olszewska powitała przybyłych działkowców, członków ich rodzin oraz gości w osobach: Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana Waldemara Stupałkowskiego, radną Rady Miasta Panią Annę Roczko , Prezesa OZ PZD Panią Barbarę Kokot, przewodniczącą Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Sępólnie (sąsiadujące z ogrodem osiedle domków jednorodzinnych) Panią Mariolę Mosiądz-Śmigiel, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Sępólnie p. Adama Trzosa, Komendanta Straży Pożarnej Pana Grzegorza Borowicza, Redaktora Naczelnego „Wiadomości Kujawskich” oraz Policję.

Pani Prezes przedstawiała historię ogrodu dziękując za pracę wszystkim kolejnym Organom Statutowym , których praca doprowadziła do tego, że ogród został laureatem Konkursu Krajowego w 2013 roku. Zasłużonym działkowcom wręczono odznaczenia związkowe, oraz upominki książkowe przekazane przez Krajową Radę PZD oraz Okręgowy Zarząd PZD.

Miały miejsce wystąpienia gości, przekazano na ręce Pani Prezes puchary ufundowane przez Prezesa Krajowej Rady, Okręgowy Zarząd PZD oraz „Wiadomości Krajeńskie”.

Burmistrz Sępólna ufundował 2 lampy ledowe z przeznaczeniem na oświetlenie terenu ogólnego przed Domem Działkowca oraz iglaki.

Po części oficjalnej rozpoczął się blok rozrywkowo-rekreacyjny dla dzieci i dorosłych. Szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się konkursy dla dzieci, ponieważ Zarząd środki finansowe przekazane przez sponsorów przeznaczył na różnego rodzaju nagrody rzeczowe i słodycze. Mimo ogromnego upału ogród uzyskał zgodę na rozpalenie ogniska , Straż Pożarna stworzyła ścianę wodną co spotkało się z dużą uciechą uczestników spotkania. Obchody zakończyła wspólna zabawa taneczna.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.