Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ Małopolski w sprawie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 21.08.2015

Okręgowy Zarząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że XII Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się w dniach 2 i 3 lipca br. był najważniejszym Zjazdem w historii Związku. Zorganizowany i przeprowadzony na najwyższym poziomie pod względem organizacyjnym i merytorycznym.
 
Krajowy Zjazd jako najwyższy organ statutowy PZD przyjął przedstawione sprawozdania Krajowej Rady oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Najważniejszym zadaniem Zjazdu było jednak uchwalenie statutu PZD, który następnego dnia został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o zarejestrowanie.
 
Zjazd udzielił absolutorium ustępującej Krajowej Radzie i wybrał nowe władze w liczbie 45 członków, na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim. Wybór Prezesa Kondrackiego na kolejną kadencję świadczy o wielkim zaufaniu jakim obdarzyli go delegaci. Wiedza, wytrwałość i determinacja Prezesa Kondrackiego doprowadziła Związek i działkowców do stabilnej sytuacji, którą zagwarantowała wywalczona ustawa o ROD, zmiana ustawy Prawo budowlane ratująca blisko milion altan i wiele innych podejmowanych akcji.
 
Wybrano także nową 11 osobową Krajową Komisję Rewizyjną z jej przewodniczącą Marią Fojt.
 
Należy podkreślić, że Zjazd uchwalił obszerny program działania na następną kadencję, Program obejmujący zadania, które stoją przed nami do wykonania ma zapewnić dalszą stabilizację i bezpieczeństwo funkcjonowania ogrodów i Związku.
 
Zjazd docenił działania działkowców i aktywu związkowego za obywatelską postawę i wysiłek włożony w obronę naszych praw. Podczas Zjazdu szeroko dyskutowano nad różnymi formami rozwoju ROD oraz koniecznością pozyskiwania unijnych środków na liczne zadania a przede wszystkim na inwestycje i remonty. Wskazywano też na podejmowanie działań zmierzających do polepszenia warunków socjalnych społeczności działkowej. Zjazd uczulił delegatów na realizację ustawy o ROD, w szczególności na współpracę z samorządami lokalnymi w pozyskiwaniu praw do użytkowanych gruntów. Szerokie spektrum poruszanych tematów świadczy o tym, jak ciągle wiele mamy do zrobienia.
 
Na podkreślenie zasługuje uczestnictwo w Zjeździe wielu polityków na czele z Premier RP Panią Ewą Kopacz. Liczny udział tych osobistości, a także ich wystąpienia popierające nasze działania, świadczą o wysokiej randze Zjazdu.
 
Napawa to dumą i inspiruje do dalszych działań.
 
Okręgowy Zarząd Małopolski 
Polskiego Związku Działkowców

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.