Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wielkopolscy działkowcy rozpoczęli starania o pieniądze z UE na rozwój ogrodów - 21.08.2015

Przyjęty na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD Program Działania zakłada wzmożenie wysiłku na unowocześnienie rodzinnych ogrodów działkowych. Taki cel będzie możliwy do wykonania jedynie przy pozyskaniu środków finansowych w formie dotacji z funduszy unijnych lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Istnieją bowiem ogromne potrzeby w ogrodach działkowych unowocześnienia infrastruktury ogrodowej i dostosowania jej do wymogów ochrony środowiska i szerszego otwarcia się na potrzeby lokalnych społeczności.

 

Kierownictwo Okręgowych Zarządów PZD z rejonu Wielkopolski spotkało się 22 lipca z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Panią Marszałek Marzeną Wodzińską. Ośmioosobowa delegacja działkowców pod przewodnictwem wiceprezesa PZD Zdzisława Śliwy z udziałem prezesów Okręgowych Zarządów Mariana Praczyka z Piły i Jerzego Wdowczyka z Kalisza przedstawiła Pani Marszałek oczekiwania działkowców poszukujących ścieżek pozyskiwania środków na potrzeby ogrodów. W sympatycznej rozmowie z Panią Marszałek,  będącej także działkowcem z ROD Szałe w Kaliszu w którym przez lata była skarbnikiem zarządu, znaleziono szansę na uzyskanie konkretnej pomocy przy opracowaniu projektów ogrodowych inwestycji i opracowaniu wniosków o środki finansowe. Pani Marszałek poprosiła o przesłanie projektów, które chcą działkowcy zrealizować, by po zapoznaniu się z nimi i analizie możliwości ich usytuowania w programach unijnych  lub w funduszach ochrony środowiska wskazać kierunki dalszego działania i osoby, które udzielą pomocy przy przygotowaniu wniosków o wsparcie finansowe.

W dyskusji na temat kierunków finansowania pojawiły się takie projekty jak budowa ośrodka edukacji ekologicznej, budowa sieci kanalizacyjnej na terenie ROD leżącym w pasie ochronnym jeziora, budowa na terenie ROD w Poznaniu we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej pawilonu rehabilitacji psycho-ruchowej służącym zarówno działkowcom jak i podopiecznym Stowarzyszenia. Przedyskutowano także  inne formy pozyskiwania dotacji na potrzeby ogrodów, wynikające z zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, głównie z samorządów miast, w których funkcjonują ogrody działkowe. Wspólnie skonstatowano, że istnieje duża szansa by już w najbliższym czasie zostały opracowane pierwsze wnioski, których powodzenie powinno zachęcić inne ogrody do podjęcia starań o unowocześnienie naszych ogrodów działkowych. W najbliższym czasie Okręgowe Zarządy opracują projekty  swoich zamierzeń i w roboczych kontaktach z Panią Marszałek i osobami przez nią wskazanymi z Urzędu Marszałkowskiego rozpoczną pracę nad opracowaniem niezbędnych wniosków.  Pani Marszałek zadeklarowała również wolę uczestniczenia w naradach prezesów ROD, gdzie będzie możliwe przybliżenie działkowcom szans na dofinansowanie ogrodów. Ze spotkania można było wyciągnąć wniosek, że pozyskaliśmy prawdziwego sojusznika w staraniach o unowocześnianie ogrodów.

 TAD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio