Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Fundusze unijne w okręgu szczecińskim - 21.08.2015

Ogrody działkowe pełnią bardzo ważną i niezastąpioną role w miastach. Przy ocenie naszych ogrodów bardzo duży wpływ ma jakość i stan infrastruktury ogrodowej. Funkcjonalny i estetyczny wygląd, świadczy o dbałości i zapobiegliwości zarządów i całej społeczności ogrodu. Z pozoru ogrody służą tylko Działkowcom, choć w rzeczywistości na ich obecności zyskują wszyscy. Ogrody poprawiają jakość powietrza, przywracają zdegradowane tereny, zapewniają schronienie dla zwierząt, pełnią też funkcje edukacyjną i rekreacyjną.

W efekcie wzrastają warunki lepszego życia całego społeczeństwa w miastach. Powyższe sprawia, że spełnione są wymogi polityki unijnej, w tym przypadku dotyczącej ekologii, dające szanse i możliwość uzyskania dotacji. Nowa ustawa o ROD stwarza warunki prawne do ubiegania się przez zarządy ROD o uzyskanie dotacji ze środków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje inwestycji rozwojowych w ROD. Istnieją również możliwości prawne korzystania ze środków unijnych funduszy strukturalnych.

O potrzebie pozyskiwania środków finansowych nie trzeba nikogo przekonywać. Pomimo licznych nakładów wiele ogrodów boryka się z problemami z infrastrukturą, przede wszystkim awariami sieci oraz stanem ogrodzenia. Dotacje unijne mogą być w tym zakresie przełomem dla ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym szczecińskim okręgu. W ogrodach podejmowane są przez walne zebrania decyzje o budowie, modernizacji lub remontach infrastruktury ogrodowej. Te jak najbardziej słuszne decyzje finansowane są głównie ze środków pochodzących z partycypacji działkowców.

Środki z funduszy unijnych przeznaczane są na poprawę funkcjonowania społeczności lokalnej, co jest większym argumentem w staraniach o ich uzyskanie. Należy zakładać tworzenie części wspólnej ogrodów dostępnej dla lokalnej społeczności. Partnerstwo i współpraca z gminami przy organizacji imprez, wydarzeń integracyjnych społeczność lokalną na terenach ogrodów, organizacja lekcji edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży to dodatkowe uzasadnienie do pozyskiwania funduszy gminnych.

Konieczne jest zapoznanie się przez zarządy ROD z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, aby starania o pozyskanie środków były skuteczne. Źródła dofinansowań naszego okręgu są coraz bardziej ograniczone.

Potrzeby w tym zakresie są jeszcze ciągle bardzo duże. Ażeby ogrody swoim wyglądem i funkcjonalnością godne były miana ogrodów XXI wieku, trzeba wykonać podstawową pracę w ROD zabiegając o fundusze inwestycyjne z różnych możliwych źródeł.

1). Główny Punkt Informatyczny Funduszy Europejskich w Szczecinie ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin, kontakt: tel. 800 34 55 34, fax. 91 432 94 40

2). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, kontakt: te. 91 486 15 56, fax. 91 486 15 57

www.wfos.szczecin.pl; sekretariat@wfos.szczecin.pl

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio