Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Trudno się rozstać z działką - 20.08.2015

18 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Pyrzyce odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu i Zarządu ROD „Miejski” z Burmistrzem Pyrzyc Panią Marzeną Podzińską w sprawie częściowej likwidacji ogrodu położonego przy murach obronnych miasta.

Temat likwidacji drążony jest od kilku lat, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa działkowców z powodu złego stanu technicznego obiektu. Ostatecznie decyzja o likwidacji 10 działek zapadła w miejscu najbardziej zagrożonym, gdzie prowadzone są już obecnie prace zabezpieczające.

Procedury ustawowe zostały spełnione, działkowcy przyjęli tę decyzję ze zrozumieniem. Zostały zabezpieczone prawa działkowców, podpisane zostało stosowne porozumienie z PZD.

Rozmowy z Panią Burmistrz dotyczyły również bezpieczeństwa na działkach oraz przyszłości ogrodu, która według prognoz Burmistrza jest pewna z wyjątkiem terenu wokół murów znajdujących się w pasie technicznym, ale ta sprawa ze względu na konieczność systematycznego gromadzenia środków będzie rozwiązywana w przyszłości.

W rozmowie poruszono sprawę pomocy finansowej dla ogrodu, która jest systematycznie świadczona, ale nie wystarczająca. Pani Burmistrz obiecała pomoc w przygotowaniu wniosków w celu pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie łatwiejsze jest pozyskiwanie środków i ich rozliczanie. Taka pomoc pracowników Urzędu jest dla nas cenna, ze względu na to, iż Zarząd ROD ma w tym względzie małe doświadczenia.

Inicjatywa i pomysły muszą jednak wyjść od Zarządu ROD a możliwości takie istnieją.

Troska władzy Miasta o ogród działkowy jest przykładem dobrego działania samorządu Gminy.

Prezes OZ w Szczecinie Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.