Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

40 lat minęło… - obchody jubileuszu w ROD „Magnolia” w Kielcach - 20.08.2015

Jak co roku w części ogrodów działkowych na terenie województwa świętokrzyskiego, obchodzone są jubileusze ich istnienia. Jeden z takich jubileuszy odbył się w dniu 15 sierpnia br. w ROD „Magnolia” w Kielcach, w którym udział wzięło blisko 150 działkowców wraz z rodzinami.

stanowisko

Rangi obchodzonym uroczystościom dodaje fakt, iż jubileusz zaszczycili swoimi osobami:
- Pan Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce
- Pan Czesław Gruszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
- Pan Henryk Milcarz – Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich

stanowisko
W swych wypowiedziach, zaproszeni goście docenili nie tylko widoczny rozwój ROD „Magnolia” ale także ogół kieleckich ogrodów działkowych i rolę jaką spełniają dla całego Miasta. 

stanowisko
Pan Prezydent Wojciech Lubawski, po raz kolejny zapewnił o swoim niezmiennym, bardzo pozytywnym nastawieniu do idei ogrodnictwa działkowego, które jego zdaniem idealnie wpisuje się w krajobraz Kielc. Tworzone zaś przez Gminę dokumenty planistyczne, skutecznie zachowują ROD dla przyszłych pokoleń. 
stanowisko
Na ręce Prezesa Ogrodu, Pan Prezydent złożył list gratulacyjny, w którym podkreślił cały dotychczasowy dorobek ogrodowy. Rola i znaczenie kieleckich ogrodów została także potwierdzona w skierowanych słowach ze strony Prezesa Kieleckich Wodociągów – Pana Henryka Milcarza, które zawsze z życzliwością, zrozumieniem i wymierną pomocą spoglądał na rodzinne ogrody działkowe. Panu Prezesowi wręczono pamiątkowy grawerton od tegorocznego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Kielcach. 

stanowisko
Każdy jubileusz to także czas podsumowań i przypomnienia historii danego ROD. Jak wiele innych ogrodów, także i Ogród „Magnolia”, powstawał na wyjątkowo trudnym terenie – byłe wysypisko śmieci oraz nieużytki. Dziś Ogród i jego teren zmieniły się nie do poznania. 

stanowisko
40 – lecie istnienia ROD to także doskonała okazja do wręczenia i uhonorowania zasłużonych działkowców odznaczeniami związkowymi, dyplomami i pamiątkowymi pucharami. 
stanowisko
Z okazji okrągłej rocznicy istnienia Ogrodu, także OZ Świętokrzyski pamiętał o docenieniu ogromnego trudu i pracy wszystkich zarządów ROD „Magnolia” na przestrzeni minionych lat. Symboliczny puchar był zwieńczeniem złożonych podziękowań i życzeń. 
stanowisko
Zakończenie części oficjalnej uroczystości jubileuszowych było z kolei początkiem wspólnego spędzenia czasu w gronie działkowców przy wspólnym stole. Z całą pewnością podkreślić należy fakt, iż ROD „Magnolia” jest jednym z najszybciej rozwijających się ogrodów działkowych w mieście i województwie. Potwierdzeniem powyższego jest gruntowny remont Domu Działkowca, remont istniejącej sieci wodociągowej, budowa drugostronnego zasilania w wodę, nowy parking ogrodowy czy wreszcie świeżo zakończony proces monitoringu terenu Ogrodu. 

stanowisko
Partycypacja finansowa działkowców oraz udzielone na przestrzeni minionych lat dotacje ze strony PZD, pozwoliły skutecznie podnieść poziom infrastruktury ROD. Tak obszerny zakres prac jest z pewnością dużą zasługą ostatnich zarządów ROD „Magnolia”, a przede wszystkim zaangażowania Prezesa Ogrodu – Pana Józefa Staweckiego, który każdą wolną chwilę poświęca ogrodowej pracy społecznej. 
stanowisko
ROD „Magnolia” jest także idealnym przykładem otwartości Związku na współpracę z innymi organizacjami społecznymi – na terenie Ogrodu swoją siedzibę ma także Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy, które zorganizowało kiermasz produktów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego. Zaproszona grupa pszczelarzy wspólnie z działkowcami, biesiadowała przy grillu i muzyce do późnych godzin nocnych. 

stanowisko

Jan Stańczyk
Dyrektor Biura OZ Świętokrzyskiego

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.