Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzień Działkowca i 85. jubileusz ROD "Energetyk" w Poznaniu - 19.08.2015

W dniu 14 sierpnia br. Rodzinny Ogród Działkowcy „Energetyk” w Poznaniu uroczyście obchodził Dzień Działkowca połączony z 85 rocznicą jego powstania.

Ogród powstał w 1930 roku z inicjatywy proboszcza parafii na Wzgórzu Świętego Wojciecha w widłach rzek Warty i Cybiny jako pomoc socjalna dla biednych mieszkańców tej dzielnicy Poznania. Obecnie, bardzo okrojony, liczy 133 działki na powierzchni 73.726 m2 i stanowi przepiękna enklawę zieleni, służącą celom ogrodniczym i wypoczynkowym.

W uroczystościach udział wzięli m.in. skarbnik OZ PZD – Zenon Brzozowski, honorowy członek PZD Henryk Cieślik oraz krajowy instruktor SSI Janusz Marian Cybichowski.

Na ręce Pani Prezes ROD – Małgorzaty Kurasiak, w imieniu prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, został wręczony okolicznościowy puchar z dedykacją, okolicznościowe upominki oraz gratulacje od przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie w pracę dla dobra społeczności działkowców zarządu w składzie: prezes – Małgorzata Kurasiak, v-ce prezes – Sławomir Bajer, sekretarz – Grażyna Wesołowska, skarbnik – Irena Kruszona oraz pozostali członkowie – Czesław Woźniak i Marek Musiał. Warto docenić fakt, że praca społeczna, w czasach pogoni za zapłatą jest rzadko spotykana.

Dzień Działkowca uświetniły występy młodzieżowego zespołu oraz orkiestra, przy której bawiono się do rana, przy poczęstunku zorganizowanym przez Zarząd ROD.

Panująca atmosfera koleżeńskości pozwala spokojnie myśleć o przyszłości tego Ogrodu, tworzonego przez pokolenia działkowców.

Janusz Marian Cybichowski
Instruktor Krajowy SSI PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.