Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie z funduszy unijnych w okręgu szczecińskim - 19.08.2015

10.08.2015 realizując plan wynikający z programu przyjętego przez uchwały nr 3 i 4/XXX/2015 KR, Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie, zorganizował prezentację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wytypowanych prezesów ROD, mieszczących się terytorialnie w granicach Lokalnych Grup Działania.

W Okręgu Szczecińskim powołanych jest 10 Lokalnych Grup Działania, w których teren działania wpisuje się w naszych 55 ogrodów.

Spotkanie odbyło się przy życzliwości Wicemarszałka Zachodniopomorskiego – dr Jarosława Rzepy, który oddelegował na spotkanie 2 pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Zostały przedstawione programy Leader oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Prezentacji dokonały Karolina Jerzy i Agnieszka Czarnobrewe, z wydziału programów unijnych Pomorza Zachodniego.

 

 

Z uwagi na to, iż nasze ogrody są zlokalizowane w miejscowościach objętych tymi programami, istnieją szanse na podjęcie działań, w celu zaistnienia w projektach, na etapie ich konstruowania.

 

Programy wsparcia rozwoju lokalnego oraz rozwoju obszarów wiejskich w pewnym zakresie mogą objąć również działania ogrodów działkowych, a zwłaszcza w obszarach:

  • podnoszenia kompetencji osób
  • podnoszenia wiedzy w zakresie  ochrony środowiska
  • rozwoju dróg lokalnych
  • zachowania dziedzictwa lokalnego
  • rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturowej,

a także:

- ochrony ekosystemów

- poprawy gospodarki wodno ściekowej

- włączania społecznego, ograniczania ubóstwa oraz inwestycji w obiekty kultury.

Uczestnicy spotkania otrzymali adresy kontaktowe, mailowe i telefoniczne do poszczególnych grup lokalnych, do których zostały nasze ogrody przyporządkowane. Dalsze kroki należą do nas, gdyż niezwłocznie należy podjąć współpracę, w celu precyzowania pomysłów i próby ich ulokowania w programach lokalnych.

 

Wiedza naszych działkowców, na temat pomocowych programów unijnych jest skąpa, ale z dyskusji wynika, iż zdają sobie sprawę, że na tej kanwie  można pozyskiwać środki finansowe, które mają posłużyć zarówno ogrodom, jak i społeczności lokalnej. Od naszej aktywności zależy, czy zaistniejemy w którymś z programów, od czego będzie zależna dalsza procedura przygotowania i składania wniosków oraz zawierania porozumień.

Okręg będzie również w tym względzie podejmował stosowne działania, w celu zaktywizowania naszego środowiska i pomocy dla tych ogrodów, które przejawią inicjatywę.

Programy rozwoju obszarów wiejskich, są programami specyficznymi dla określonych priorytetów i miejscowości, co nie ogranicza dla pozostałych ogrodów działkowych podejmowania prób pozyskania pomocy unijnej z programów regionalnych województwa.

 

Celem zorganizowania spotkania było przybliżenie problematyki i pobudzenie inicjatywy naszej społeczności działkowej.

Czas ucieka!

Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.