Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Elektryfikacja ROD "Medyczna" w Płocku - 19.08.2015

Rodzinny Ogród Działkowy „Medyczna” w Płocku kończy budowę sieci elektrycznej i instalacji oświetlenia ogrodu.

Liczący 278 działek ROD „Medyczna” (o powierzchni 8,5 ha) istnieje od 1983r., jednak dopiero pięć lat temu zdecydował o przyłączeniu do sieci energetycznej. Po sondażu przeprowadzonym przez Zarząd w 2010 roku w którym uzyskano 90% akceptację, Ogród na walnym zebraniu sprawozdawczym wiosną 2011r podjął uchwałę o podjęciu tej inwestycji. Od tego momentu rozpoczęło się gromadzenie środków na realizację tego zadania. Działkowcy przez cztery lata mozolnie gromadzili środki finansowe z przeznaczeniem na elektryfikację.

DSCN3649

W tym samym czasie Zarząd Ogrodu przystąpił do prac przygotowawczych związanych z tą inwestycją. Wystąpiono do lokalnego operatora o wydanie warunków przyłączenia ROD „Medyczna” do sieci, sporządzono mapy i  przygotowano dokumentację projektową oraz dokonano wszystkich czynności formalno – prawnych związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji.

 DSCN3650

Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w listopadzie 2014 r. ogród pojął uchwałę o realizacji inwestycji, a ponieważ suma zebranych środków była zbyt mała na to, by Ogród mógł wykonać to zadanie samodzielnie, uchwały o zaciągnięciu pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD i uzyskaniu dotacji celowej od Okręgowego Zarządu Mazowieckiego. Bez tego wsparcia nie udałoby się zrtealizować planów.

Jeszcze w grudniu tego samego roku Zarząd ROD złożył wszystkie niezbędne dokumenty w OZM PZD w celu uzyskania dotacji i pożyczki, które otrzymał wiosną br. Następnie ogłosił otwarty konkurs przetargowy na wykonanie instalacji energetycznej i oświetleniowej. Do końca marca br. wyłoniono wykonawcę i w kwietniu rozpoczęły się prace ziemne.

W kwietniu Zarząd Ogrodu wystąpił też do władz Miasta Płocka o wsparcie finansowe w części inwestycji dotyczącej oświetlenia terenu ROD, ale bez skutku. ROD „Medyczna” jest pierwszym ogrodem działkowym w Płocku, który zaprojektował nowoczesne oświetlenie w technologii led, co umożliwia w czasie eksploatacji duże oszczędności, a przyszłości ewentualne przejście na zasilanie energią ze źródeł odnawialnych. Dzisiaj inwestycja zbliża się do ukończenia (przewidywany termin 15 wrzesień) i wkrótce odbędzie się oficjalne uruchomienie.

Prezes Zarządu ROD „Medyczna”

Piotr Mańczak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.