Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Prezydenta Bolesławca z działkowcami - 13.08.2015

Z inicjatywy Kolegium Prezesów ROD Bolesławca w dniu 14 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Kolegium z Prezydentem Miasta Bolesławiec Panem Piotrem Romanem.

W spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na którym poruszone były problemy nurtujące ogrody działkowe i działkowców min. odpłatność za wywóz nieczystości z terenów wszystkich ogrodów zlokalizowanych na terenie miasta Bolesławiec, uczestnictwo ogrodów w konkursie "Bolesławiec w Kwiatach" (w bieżącym roku udział bierze 10 ROD) organizowanego przez Prezydenta Miasta oraz wyposażenie ogrodów w urządzenia zabawowe.

Sprawa dotycząca odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie ogrodów działkowych ponownie będzie omawiana na odrębnym spotkaniu z Dyrektorem MZGM po ustaleniu normy wytworzonych odpadów na jednego działkowca.

Dzięki dobrej współpracy z Prezydentem Miasta Bolesławiec już dwa ROD tj. "Tulipan", "Kolejarz" w Bolesławcu otrzymały wyposażenie placów w urządzenia zabawowe ufundowane przez Pana Prezydenta. W kolejności oczekują jeszcze 4 ROD na utworzenie placów zabaw na swoim terenie i mają na to gwarancję Pana Prezydenta.

Na zakończenie spotkania P.Prezydent wyraził chęć spotkania się z prezesami wszystkich ogrodów w Bolesławcu a zaproszenie w imieniu Kolegium Prezesów z satysfakcją przyjął Przewodniczący.

Przewodniczący Kolegium Prezesów w Bolesławcu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio