Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z Bolesławca w Radzie Seniorów - 13.08.2015

W lipcu br. w Sali Ślubów Bolesławieckiego Ratusza odbyło się ostatnie posiedzenie drugiej kadencji 2013 - 2015 Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Bolesławiec.

Rada ta w trakcie obu kadencji od 2011 r. była organem doradczym i opiniodawczym w sprawach dotyczących jakości życia osób w starszym wieku.

Radę tworzyły osoby z dużym doświadczeniem w pracy społecznej w różnych organizacjach pozarządowych o zasięgu krajowym. Przedstawicielem Polskiego Związku Działkowców, który z rąk Prezydenta Bolesławca otrzymał akt nominacyjny do Rady Seniorów obu kadencji był Prezes ROD "Wiarus" w Bolesławcu  Pan mgr Henryk Lemka.

Rada otrzymała statut, który określał charakter jej działalności, lecz nie ograniczał twórczej inwencji w wytyczaniu celów i dróg ich realizacji.

Przedstawiciel działkowców w składzie Rady ds. Seniorów aktywnie brał udział w jej zamierzeniach, w tym min. w  II Kongresie "Obywatel Senior", który odbył się w Chorzowie pod honorowym patronatem prof. Ireny Lipowicz - Rzecznika Praw Obywatelskich,  spotkaniu nawiązującym kontakty z seniorami z Pirny (Niemcy), podsumowaniu konkursów umacniających więzi międzypokoleniowe, posiedzeniach Rady Miasta, na których rozpatrywano problemy seniorów oraz dyżurach w celu zbierania problemów nurtujących ludzi starszych,  seminarium "sytuacja społeczno-bytowa osób w podeszłym wieku na terenie subregionu", gdzie zaprezentował w formie multimedialnej główne cele i osiągnięcia Rady oraz przedstawił problemy działkowców w ich walce o ogrody, współdziałał ze Starostwem Powiatowym w zakresie wyjścia naprzeciw oczekiwaniom osób    starszych w trakcie pobytu w szpitalu i ośrodkach zdrowia, kilkakrotnie koordynował działania Rady w zakresie współorganizacji Dni Seniora w ramach obchodów Dni Bolesławca, przekazywał na posiedzeniach Kolegium Prezesów informacje dotyczące osób starszych jak i ogółu działkowców, propagował dorobek działkowców i idee ogrodnictwa działkowego.

Prezydent Bolesławca Piotr Roman w trakcie ostatniego posiedzenia stwierdził, że powołując Radę ds. Seniorów nie spodziewał się iż jej działania będą tak znaczące. Podkreślił, że Rada jest znana w Polsce i stawiana za wzór. Doceniając działania, które przyczyniły się do stworzenia wizerunku Bolesławca jako miasta przyjaznego ludziom starszym, Rada Seniorów otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta za promocję miasta w kategorii społecznej. Prezydent Bolesławca w podziękowaniu za pomysłowość i wytrwałość w realizacji założonego planu działania, wręczył również imienne dyplomy wszystkim członkom Rady.

Prezes ROD "Wiarus" w Bolesławcu mgr Henryk Lemka

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio