Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dni Działkowca w ROD "Waltera" w Inowrocławiu - 13.08.2015

W sobotę 08.08.2015 roku w ROD im. „Waltera” w Inowrocławiu o godz. 14ºº rozpoczęły się uroczyste obchody „ Dni Działkowca 2015 r.”.

Uroczystość otworzyła Pani Prezes Agnieszka Pniewska, która (została wybrana Prezesem ROD na Walnym Zebraniu wiosną 2015 roku) witając przybyłych na uroczystość działkowców , Prezydenta Inowrocławia Pana Ryszarda Brejzę oraz Panią Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Barbarę Kokot. Po swoim wystąpieniu poprosiła o zabranie głosu zaproszonych gości.

W części oficjalnej uroczystości wyróżniono zasłużonych działkowców odznakami związkowymi: za zasługi dla PZD –1 osoba złotą odznaką, 3 osoby srebrnymi odznakami i 25 osób brązowymi odznakami. Pięcioro najstarszych użytkowników działek użytkujących działki ponad 50 lat ogród liczy 78 lat obdarowano krzewami róż.


Rozstrzygnięto konkurs na ładną działkę. Laureaci I miejsce otrzymali meble ogrodowe za II i III miejsce b. ładne leżaki ogrodowe. 30 działkowców otrzymało dyplomy i drobne upominki za wzorową uprawę działek.

Podsumowano konkurs o tematyce działkowej zorganizowany dla najmłodszych, którzy stawili się w 100 % i w napięciu oczekiwali na ogłoszenie wyników. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani sprzętem sportowym, słodyczami i balonami.
Największą atrakcją jednak przygotowaną z myślą o najmłodszych było zaproszenie policji i straży pożarnej. Służby te przygotowały w ramach akcji promocyjno-edukacyjnej „ bezpieczne dziecko” konkursy z bardzo ładnymi nagrodami (gry planszowe, kolorowanki, maskotki, elementy odblaskowe, kamizelki itp.).

Dopełnieniem wszystkiego było możliwość wejścia maluchów do wozu strażackiego i policyjnego oraz opróżnienie przez strażaków całego zapasu wody polewając wszystkich uczestników konkursów przy upale 40ºC sprawiło to dzieciakom największą radość.

Przygotowano również loterię fantową z wygrywającymi wszystkimi losami (głównie sprzęt ogrodniczy, nasiona, sprzęt gospodarstwa domowego itp.). Dla uczestników uroczystości przygotowano poczęstunek - napoje, ciasto przygotowane przez działkowiczki, żurek, grochówkę, bigos.

O godz. 19ºº odbył się konkurs przeciągania liny, całość imprezy zakończyła zabawa taneczna. W przygotowanie imprezy ogromny wkład wniósł nowy mocno odmłodzony Zarząd pod przewodnictwem Pani Prezes. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ROD „Waltera” jest ogrodem, który podjął wiosną na zebraniu ustawowym uchwałę o wyjściu ze struktur PZD, ale z uwagi na liczne błędy popełnione w czasie zebrania Sąd Rejestrowy odmówił rejestracji. Ogród nadal pozostaje w strukturach PZD, a nowy Zarząd intensywnie przystąpił do porządkowania funkcjonowania ROD i ożywienia życia ogrodowego pod egidą PZD.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio