Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje dla ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - 12.08.2015

W siedzibie OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD odbyło się pierwsze w tej kadencji, posiedzenie Komisji Budżetowo-Inwestycyjnej , która rozpatrzyła wnioski złożone przez  Rodzinne Ogrody Działkowe na wykonanie zadań inwestycyjnych i przydzielenie na wykonanie tychże zadań bezzwrotnych dotacji finansowych.

Skład Komisji Budżetowo – Inwestycyjnej Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD:
  1.  Maria Piotrowska – Przewodnicząca Komisji
  2.  Leszek Konefał
  3.  Szymon Papke
  4.  Antoni Bigos
  5.  Józef Strzałkowski
  6.  Jerzy Wiecki
  7.  Mieczysław Chrapiński
  8.  Mirosław Piechocki
  9.  Andrzej Boruszkowski
W pierwszym posiedzeniu komisji, głosem doradczym oraz pomocą służyli pracownicy Biura OZ PZD: Maria Dąbrowska- Gł. Księgowa, Maciej Kamiński- Inspektor ds. inwestycji.
 
Po dokładnym przeanalizowaniu pod kątem merytorycznym wniosków złożonych przez ROD, Komisja postanowiła przyznać 26 ogrodom bezzwrotne dotacje finansowe na dokończenie wykonania zadań inwestycyjno-remontowych w ROD, na ogólną kwotę 216.000,00 zł.
 
Przyznane dotacje, w zdecydowanej większości przeznaczone są na poprawę infrastruktury ogrodowej takiej jak wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja sieci wodociągowej jak również na remonty ogrodzenia zewnętrznego. Komisja przy rozpatrywaniu poszczególnych wniosków kierowała się również wysokością partycypacji działkowców, jak też zaangażowaniu Zarządów ROD w realizacji wytycznych Krajowej Rady PZD. Ustalono również, iż posiedzenia Komisji Budżetowo-Inwestycyjnej odbywać się będą raz na kwartał, gdyż część zarządów ROD na czas nie zebrała niezbędnej dokumentacji technicznej i kosztorysowej.
 
Przyznanie środków w wysokości 216.000,00 zł., pozwoli Rodzinnym Ogrodom Działkowym na modernizację 1.250 metrów bieżących ogrodzenia zewnętrznego, wymianę 16 pomp głębinowych oraz generalne wyremontowanie 2 hydroforni. Ponadto możliwym będzie dokonanie modernizacji  sieci wodociągowej  (likwidacja rur stalowych na rury PE) w ilości 1.680 metrów bieżących w ROD, a to pozwoli na wyeliminowanie ubytków wody, co będzie miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie opłat za korzystanie z wody. Kolejną najczęstszą sprawą w ogrodach jest konieczność przeprowadzania modernizacji instalacji energetycznej w ROD, dzięki której również możliwym jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w rod. Według danych, wykonane zostanie ponad 1900 metrów bieżących nowych przyłączy wraz z osprzętem.
 
Właściwe wykorzystanie środków finansowych na poprawę ogrodowej infrastruktury wymagać będzie ogromnego wysiłku organizacyjnego i ogromnej dyscypliny w realizacji zaplanowanych zadań. Jednak jak zawsze zarządy ROD mogą liczyć na pomoc pracowników biura OZ  przy realizacji zamierzeń.
 
Maciej Kamiński, OZ Toruńsko - Włocławski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio