Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dobra wiedza i praca zarządów ROD - gwarancją bezpiecznej przyszłości naszych ogrodów - 12.08.2015

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przekształciła PZD w stowarzyszenie ogrodowe i wyznaczyła nową jakość zarządzania ROD. Nowa ustawa i aktualna sytuacja ogrodów, to nowe wyzwania przed całym Związkiem, jako stowarzyszeniem powołanym wyłącznie do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

W tej sytuacji prawnej i faktycznej kierunki działania Związku na następne 4 lata ( 2015 – 2019 r.) zostały określone w programie działania Związku uchwalonym przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Gros zadań i obowiązków spoczywa na terenowych i podstawowych jednostkach organizacyjnych PZD. Jednym z wielu zadań zapisanych w uchwalonym programie krajowym jest zapewnienie sprawności i poprawności w zarządzaniu rodzinnymi ogrodami działkowymi. Oczywistym jest, że jakość zarządzania ogrodami działkowymi a także ich wizerunek zależy przede wszystkim od znajomości obowiązującego prawa przez zarządy rod i od woli działkowców, którą wyrazili w uchwałach podjętych na walnych zebraniach.

Realizując to zadanie, Okręgowy Zarząd Sudecki PZD zakończył I etap szkoleń z zakresu stosowania prawa w życiu rod dla 39 nowych składów zarządów ROD wybranych na kadencję 2015 – 2019. II etap szkoleń dla pozostałych zarządów zostanie rozpoczęty we wrześniu br.

Szkolenia przeprowadzono w dniach od 3 do 6 sierpnia 2015 r. W bogatym programie szkolenia uwzględniono m.in. tematy:

 1. Rola i zadania zarządów ROD w świetle ustawodawstwa i praktyki w tym stosowanie prawa powszechnie obowiązującego i związkowego.
 2. Dokumentacja w ROD w tym ewidencja działkowców i ewidencja działek rodzinnych.
 3. Członkostwo w PZD.
 4. Nabycie i utrata prawa do działki.
 5. Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.
 6. Koszty funkcjonowania ROD art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod.
 7. Informacja finansowa dla działkowców dot. prowadzenia ROD za rok poprzedni.
 8. Informacja dla działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych.
 9. Wdrażanie i realizacja uchwał programowych: XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.
 10. Remonty i inwestycje infrastruktury ogrodowej – uchwały walnego zebrania, udział własny działkowców, ROD i dotacje z Funduszu Rozwoju, środki z Unii Europejskiej, pożyczki, pomoc w przypadku zniszczeń na skutek klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń – przepisy wewnątrzzwiązkowe.
 11. Rola i zadania zarządów rod w integracji działkowców z mieszkańcami miast.
 12. Współpraca z samorządami miast.

Uczestnicy szkolenia oprócz przekazanej wiedzy otrzymali pakiet przepisów związkowych i wzorów uchwał dot. zasad organizacyjnych w PZD oraz wszystkich wzorów dokumentów związanych z nabyciem członkostwa PZD, nabyciem prawa do działki, utraty tego prawa i wiele innych wzorów dokumentów m.in. z zakresu przeglądu zagospodarowania działek, opłat ogrodowych i informacji finansowych dla działkowców.

Dyskusja i pytania podczas szkoleń wykazały, że nowo wybrane składy zarządów rod w okręgu sudeckim z pełną odpowiedzialnością podjęły się trudnej pracy społecznej na rzecz swoich ogrodów i wszystkich działkowców, niezależnie od tego czy są, bądź nie są członkami PZD.

Poza szkoleniami, nowym zarządom rod w ich nowej roli w swoim ogrodzie, na co dzień pomocy udzielają merytoryczni pracownicy Biura OZS.

 

Maria Klimków

sekretarz OZS PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.