Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Współpraca ROD "Na Wzgórzu" w Stopce ze środowiskiem lokalnym - 11.08.2015

W 2015 roku  działkowcy okręgu bydgoskiego z ROD ”Na Wzgórzu” w Stopce wspólnie z mieszkańcami sołectwa zorganizowali akcje pn. „Sołeckie sprzątanie świata". Działkowcy wraz ze swoimi dziećmi posprzątali teren wokół Ogrodu. Sprzątanie  zakończyło się niestety imponującym wynikiem - 66 worków śmieci zebranych z terenu wsi Stopka i Okole.

Może za rok będzie mniej do zbierania? Postaramy się  by tak było -zapewniali działkowcy i mieszkańcy sołectwa. Oby...

Akcję zorganizował  Sołtys wraz z miejscową Radą sołecką  i  przy wsparciu Wydziału Ochrony Środowiska UM w Koronowie.

 

Po ostatnich wyborach 2015 roku Pani Barbara Heise prezes zarządu rodzinnego ogrodu działkowego „Na Wzgórzu” w Stopce powierzono funkcję sołtysa, do rady weszli również działkowcy.

Działalność ta spotkała się więc z aprobatą środowiska lokalnego.

Będąc prezesem ROD, a zarazem sołtysem jest dużo łatwiej wchodzić w środowisko lokalne i łączyć potrzeby ogrodu z potrzebami mieszkańców.

 

Ogród współpracuje z burmistrzem Koronowa P.S. Gliszczyńskim. 

Ponadto Zarząd ROD podjął już współpracę  z Radą Sołecką, Koronowską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koronowie, Świetlicą Środowiskową w Okolu, Stowarzyszeniem "Bezpieczeństwo Dziecka " w Bydgoszczy, Gminną Spółdzielnią " Samopomoc Chłopska" z Koronowa. Reaktywowano Koło Gospodyń Wiejskich.

 

BH

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio