Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna - 10.08.2015

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Zielonej Górze wybrana została w dziewięcioosobowym składzie i w tej kadencji składa się w 30%  z nowych członków.
W dniu 29 lipca br. odbyło się drugie posiedzenie komisji, na którym: 

  • dokonano podziału i przypisano obowiązki do wykonania poszczególnym członkom komisji,
  • utworzono cztery zespoły kontrolne,
  • przyjęto plan pracy na okres II półrocza, a w nim zaplanowano przeprowadzenie do końca br.  kontroli Okręgowego Zarządu oraz co najmniej jednej kontroli w miesiącu Zarządów ROD. Przewidziano również  szkolenie dla Komisji Rewizyjnych ROD;
  • omówiono sprawy organizacyjne.

 

Na posiedzeniu podjęto również decyzje o wdrożeniu nowej formy pracy członków komisji z myślą o zwiększeniu pomocy Zarządom i Komisjom Rewizyjnym ROD.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zamierza kontynuować i rozszerzać nowy wizerunek działania. Jego celem jest wzbogacenie  typowych kontroli instruktażem i szkoleniem w ogrodzie na bazie ogrodowych dokumentów. Dotychczasowe doświadczenie podpowiada, że  typowe kontrole są nie wystarczające, a połączone z instruktażem będą  mniej stresujące a bardziej pomocne i efektywniejsze. Takie wskazówki rozwieją wiele wątpliwości i będą pomocne w prowadzeniu dokumentacji  w zgodności z przepisami. W dniu posiedzenia przeprowadzono również, między innymi, kontrolę gospodarki finansowej OZPZD.

Zastępca Przewodniczącej O K R 
Elżbieta Gomuła

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio