Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Komisja Inwestycyjna - 10.08.2015

Dnia 23 lipca po raz pierwszy w nowej kadencji obradowała komisja inwestycyjna. W obradach uczestniczyła Prezes OZP PZD Pani Agnieszka Sycz.

Obrady rozpoczęły się szczegółowym omówieniem uchwały nr 6/XXIV/2015 KR PZD z dnia 15.01.2015r. w/s inwestycji i remontów w ROD w Stowarzyszeniu PZD oraz uchwały nr 22/2015 Prezydium KR PZD z dnia 15.01.2015r. w/s zasad i kryteriów udzielania  rozliczania dotacji dla ROD z krajowego i okręgowego funduszu rozwoju ROD.

Rodzinne ogrody działkowe z Podkarpacia: z Przemyśla, Przeworska, Sanoka, Kańczugi, Dębicy, Rzeszowa i Horyńca złożyły kilkanaście wniosków o przyznanie dotacji.

Zarządy ROD planują wykonanie następujących inwestycji w ogrodach: budowę domu działkowca: 4 ogrody, budowę nowych ogrodzeń: 5 ROD, budowę sieci wodociągowej i studni: 2 ROD.

Członkowie komisji dogłębnie sprawdzili przygotowane wnioski i wymagane dokumenty. Komisja inwestycyjna pozytywnie zaopiniowała złożone wnioski i przedłożyła je na posiedzenie Prezydium OZP PZD. Dotacje są przyznane na końcowy etap inwestycji. Warunkiem otrzymania środków jest zgłoszenie przez zarząd ROD zakończenia robót, a następnie członkowie komisji dokonują przeglądu dokonanych prac i  pozytywnie je opiniują.

 

Tadeusz Łotocki

Inspektor ds. inwestycji

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.