Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Regulacja stanu prawnego gruntów w przemyskich ROD - 10.08.2015

Realizując art.76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych OZ Podkarpacki złożył do Prezydenta Miasta Przemyśla w sumie 16 wniosków o wydanie decyzji potwierdzających nabycie prawa użytkowania na rzecz PZD działek geodezyjnych w poszczególnych przemyskich ROD.

Praktyka postępowania przyjęta przez Gminę Miejską Przemyśl, przed wydaniem decyzji przewiduje dokonywanie wizji lokalnych w ogrodach objętych wnioskami pod kątem zagospodarowania wnioskowanych działek przez ogrody działkowe. Takie też działania miały miejsce w dniach 20-22 lipca br. Urzędnicy z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta, przy udziale przedstawicieli OZP i Zarządów ROD odwiedzili 6 przemyskich rodzinnych ogrodów działkowych: „Przemysława”, „Wilcze”, „Podwinie”, „Nad Wiarem”, „Malwa” i „Słoneczny Stok”.
Wyniki wizji lokalnej potwierdziły zasadność złożonych wniosków dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów ogrodów. Przedstawiciele OZP dokonali również przeglądu stanu zagospodarowania działek i ogrodów. Natomiast urzędnicy przekonali się, jak piękne są działki rodzinne i jak dużo pracy działkowcy wkładają w ich zagospodarowanie.
W trakcie wizji lokalnej w ROD „Słoneczny Stok” ujawniona została sprawa przypisania w ewidencji gruntów na rzecz PZD kilku działek, na części których położone są … ruiny zabytkowego Fortu XVII „Ostrów” Twierdzy Przemyśl z czasów I wojny światowej. W porozumieniu z Konserwatorem Zabytków zostały podjęte działania zmierzające do podziału działek geodezyjnych w celu wyodrębnienia areału zajętego przez zabytek, ponieważ Zarząd ROD i działkowcy nie będą mogli utrzymywać tego terenu w należytym stanie.
 
 
Witold Majchrowicz
 OZP PZD Rzeszów

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio