Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu stwierdza przewlekłość postępowania Urzędu Miejskiego Wrocławia - 07.08.2015

Na skutek złożonych przez Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu zażaleń na celową przewlekłość postępowania Prezydenta Wrocławia w sprawie złożonych w trybie art. 76 ustawy o ROD wniosków o wydanie decyzji potwierdzających prawo PZD do użytkowania gruntów ogrodów - Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniami z dnia 8 i 17 lipca 2015 r. uznało wszystkie 11 złożonych zażaleń za uzasadnione i wyznaczyło organowi I instancji tj. Prezydentowi Wrocławia 30 dniowy termin załatwienia wniosków.
 
Należy, zatem mieć nadzieję, że do 30 sierpnia 2015 r. Okręgowy Zarząd we Wrocławiu powinien otrzymać co najmniej 11 decyzji w ww. sprawach a dotyczących terenów ROD Pionierów, Dalie, Tarnogaj, Śnieżka, Nowy Kanał, Malinówka, Zagroda, Kolejarz, Witaminka, Elektron i 22-go Lipca.
 
Należy mieć nadzieję, że wytknięcie przez SKO Urzędowi Miejskiemu Wrocławia celowego przewlekania rozpatrzenia wniosków przyczyni się do przyspieszenia załatwienia złożonych kolejnych 33 wniosków.
 
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio