Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ w Gdańsku w sprawie znaczenia XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla przyszłości polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego - 07.08.2015

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, wykonujący społecznie swoje obowiązki, reprezentując 227 ROD funkcjonujących w naszym Okręgu stwierdzają, że obradujący w dniach 2- 3 lipca 2015 roku XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD spełnił pokładane w nim nadzieje wszystkich członków PZD w naszym Okręgu Gdańskim. To wielkie wydarzenie w dotychczasowej historii naszego Związku będzie miało kapitalne znaczenie dla działalności naszej społecznej, pozarządowej organizacji i wszystkich organów w kadencji 2015-2019.
 
Uchwalony przez delegatów jednomyślnie Statut PZD w dniu 2 lipca 2015 roku spełnił wymogi art.68 ust.l Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, który nakładał obowiązek uchwalenia przez Stowarzyszenie Ogrodowe PZD statutu w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Oczekując na bezproblemową rejestrację tego statutu jesteśmy przekonani, że dobrze będzie on służył wszystkim organom Związku w wypełnianiu ich obowiązków dla dobra działkowców.
 
Z uznaniem odnosimy się również do uchwalonego Programu PZD, w którym zawarto szeroki wachlarz zadań tworzących podstawę dla dalszego rozwoju i umacniania znaczenia ogrodów działkowych dla społeczeństwa. Przyjęty przez delegatów Program zawiera w sobie tematykę na dziś i na przyszłość, która będzie wymagała od działkowców i ich struktur podejmowania zdecydowanych działań celem wykorzystania wszystkich możliwości służących całemu ruchowi ogrodnictwa działkowego zrzeszonego w Polskim Związku Działkowców.
 
Z zadowoleniem przyjmujemy przyjęte przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD stanowiska i apele, których głównym przesłaniem jest troska o zachowania praw działkowców oraz dbałość o jedność naszej społecznej, pozarządowej organizacji. Zjazd odniósł się także do pilnej potrzeby uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej celem jednoznacznego uregulowania sytuacji prawnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W tej sytuacji Prezydium OZ PZD w Gdańsku stwierdza, że jedynie obywatelski projekt ustawy reprywatyzacyjnej, który powinien zostać przygotowany przez nasz Związek jest w stanie zagwarantować spokojną przyszłość działkowców i ich ogrodów tak by nie dochodziło do powszechnej „dzikiej" reprywatyzacji.

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy obecność na Zjeździe Premiera Rządu RP Pani Ewy Kopacz i Wicepremiera Pana Janusza Piechocińskiego przy udziale licznych Posłów na Sejm RP. Tak liczny udział przedstawicieli władzy publicznej świadczy o dostrzeganiu znaczenia naszego Związku w społeczeństwie obywatelskim, który współtworzymy od wielu lat.

Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku tą drogą składa serdeczne słowa podziękowania Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, Prezesowi Polskiego Związku Działkowców, prawnikom i pracownikom Krajowej Rady PZD oraz Wydawnictwa „Działkowiec" za wręcz perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie tego Zjazdu.
 
Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku z ogromną satysfakcją odbiera także wybór nowych władz naszego Związku z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele oraz wybór do struktur kierowniczych naszych przedstawicieli w osobach Czesława Smoczyńskiego, Bogusława Dąbrowskiego, Józefa Pisarskiego i Leonarda Niewińskiego. Powierzenie im kierowniczych funkcji w organach PZD, w tym funkcji członka Prezydium Krajowej Rady i Zastępcy Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD odbieramy, jako dowód uznania dla całego środowiska naszego Okręgu Gdańskiego.

Prezydium OZ w Gdańsku

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio