Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ Śląski buduje infrastrukturę w ROD "Jedność" w Rudzie Śląskiej - 06.08.2015

Dokładnie 8 miesięcy temu przedstawialiśmy informacje na temat przystąpienia PZD OZ Śląskiego do odtworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” w Rudzie Śląskiej w związku z jego częściową likwidacją.

Przypominamy, że sprawa miała swój początek w 2006r. kiedy w wyniku szkód górniczych ROD „Jedność” oraz teren przyległy opadł o kilkanaście metrów i został zalany wodami gruntowymi. W ten czas pod wodą znalazło się ponad 140 działek ogrodowych oraz ulica Bielszowicka. W wyniku szkód większość działek ROD musiała zostać zlikwidowana.

Na mocy ugody zawartej z Kompanią Węglową S.A. do końca 2012 roku miała zostać przeprowadzona rekultywacja terenu i odtworzenie ogrodu działkowego.  Niestety  Kompania Węglowa S.A. nie dotrzymała warunków ugody i nie odtworzyła infrastruktury ROD.  Sama rekultywacja terenu pod odtworzenie ogrodu trwała do końca 2013 roku. Mając na uwadze dobro ogrodu oraz interwencje Zarządu ROD i działkowców, PZD OZ Śląski przejął na siebie obowiązek odtworzenia infrastruktury ROD tj. ogrodzenia zewnętrznego, sieci wodociągowej i elektrycznej.

Jeszcze w 2014r. udało się przeprowadzić wszystkie wymagane przepisami procedury przetargowe i wyłonienie wykonawcy do budowy ogrodzenia zewnętrznego ROD. Na przełomie listopada/grudnia zostało wybudowane nowe ogrodzenie ROD. W między czasie powstał nowy plan zagospodarowania ROD oraz trwała procedura regulacji stanu prawnego gruntów ROD, bowiem mimo wydanej decyzji z lat 80 na mocy której przyznano teren w użytkowanie PZD,  prawa te nie były ujawnione w księgach wieczystych. Uregulowany stan prawny gruntów był podstawą do wszczęcia kolejnych procedur dotyczących budowy sieci wodociągowej i elektrycznej, bowiem PZD musiał  wykazać tytuł prawny do gruntów ROD. Ostatecznie regulacja stanu prawnego gruntów ROD zakończyła się w maju 2015r. wpisem prawa użytkowania do księgi wieczystej.

Pod koniec 2014 roku PZD OZ Śląski rozpoczął przygotowywania do budowy sieci wodociągowej i elektrycznej. Prezydium OZ Śląskiego podjęło uchwały dotyczące wszczęcia procedury przetargowej na odtworzenie wewnętrznej sieci wodociągowej i elektrycznej ROD oraz wybór projektantów zadania. Do marca br. ostatecznie została podpisana stosowna umowa z projektantem wodociągu i przystąpiono do uzyskania wymaganych prawem zgody Urzędu Miasta Ruda Śląska, którą otrzymaliśmy w czerwcu br. Natomiast po konieczności przeprowadzenia ponownego przetargu na wyłonienie projektanta sieci elektrycznej, ostatecznie w lipcu dokonano jego wyboru i do końca roku PZD OZ Śląski powinien otrzymać decyzję o pozwoleniu na budowę sieci elektrycznej. Obecnie zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy na budowę sieci wodociągowej. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na roboty budowlane i rozpoczęcie samych prac na terenie ogrodu działkowego.

Jak widać procedury związane z odtworzeniem infrastruktury ROD są czasochłonne i wymagają niejednokrotnie decyzji, których nie możemy przyspieszyć. PZD OZ Śląski realizując to zadanie musi działać zgodnie z wymogami prawa, aby wszystko przebiegło sprawnie i bez komplikacji w przyszłości. W naszym wspólnym interesie jest dobro Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” i jego użytkowników. Liczymy, że mimo całej tej administracyjnej otoczki już niedługo działkowcy będą mogli w pełni cieszyć się nowym ogrodem.

Mateusz Macianty, OZ Śląski 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio