Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada informacyjno szkoleniowa Prezesów ROD Delegatury PZD OZ Śląskiego w Gliwicach - 05.08.2015

W dniu 03.08.2015r. w świetlicy ROD "Szarotka" w Gliwicach odbyła się narada informacyjno-szkoleniowa Prezesów ROD Delegatury PZD w Gliwicach. Naradę otworzyła i przywitała uczestników Prezes ROD,, Szarotka’’ Pani Mariola Pierz.

Następnie głos  zabrał Kierownik Delegatury, który w swym wystąpienie powitał prezesów PZD OZ Śląskiego w osobach Prezesa OZ.Śl. Pana Józefa Noskiego oraz W-ce Prezesa OZ.Śl. Tadeusza Kosowskiego oraz zapoznał z tematami narady:

  1. Wdrażanie nowego Statutu PZD uchwalonego w dniu 2 lipca 2015r przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD
  2. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej przez ROD

Prezes OZ  Śląskiego Pan Józef Noski w swym wystąpieniu omówił poszczególne rozdziały nowego Statutu PZD, zwracając szczególną uwagę na najważniejsze zmiany, jakie zaszły w nowym Statucie, które muszą być zgodne z Ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Szczególną uwagę zwrócił na zapisy rozdziału IV Struktura i Organy PZD. W dalszym wystąpieniu omówił jakie działania podejmuje OZ Śląski w celu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej dla ROD oraz Związku. Jest to bardzo ważne zadanie jakie stoi przed nami, a które wymaga ogromniej wiedzy. OZ Śląski jest na etapie pozyskania i zatrudnienia takiej osoby, która w swych obowiązkach miałaby służyć doradą dla ROD w celu pozyskiwania tych środków. OZ Śląski w najbliższym czasie planuje szkolenia z tego zakresu, które mają pomóc ROD w tych zagadnieniach.

Następnie głos zabrał w-ce Prezes OZ Śląskiego Tadeusz Kosowski, który w swym wystąpieniu omówił zadania inwestycyjno-remontowe jakie prowadzą ROD i otrzymane dotacje w Funduszu Rozwoju OZ do tych inwestycji. Omówił inwestycje drogowe, które będą przebiegać przez ogrody, a co się z tym wiąże likwidacja części ogrodów i działek. W związku z tym w najbliższym czasie będzie spotkanie z Prezydentem Miasta Gliwice, celem omówienia inwestycji drogowych, które będą związane z częściową likwidacją ROD i działek oraz zagadnień, które nurtują ogrody.

Kierownik Delegatury Jan Pękala omówił wyniki konkursu na Najładniejszy Ogród 2015r. i Najładniejsza Działka 2015r Delegatury w Gliwicach. W dalszym wystąpieniu omówił otrzymane dotacje na inwestycje i remonty oraz inne zagadnienia, które muszą być realizowane przez Delegaturę i ROD. Po tych wystąpieniach wywiązała się rzeczowa dyskusja i zadawanie pytań, na które odpowiadali Prezesi OZ Śląskiego oraz Kierownik Delegatury.

Jan Pękala

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio