Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzień Działkowca w ROD "Miejski" w Pyrzycach - 05.08.2015

W dniu 01.08.2015r na terenie Parku Dendrologicznego w miejscowości Glinna odbyła się uroczystość dnia działkowca ROD "Miejski'' w Pyrzycach.

W uroczystości udział wzięło ok 50 osób-działkowców, oraz zaproszeni honorowi goście w osobach;

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce Pani Marzena Podzińska
  2. Starosta Powiatu Pyrzyce Pan Kazimierz Lipiński
  3. Radny Rady Powiatu Pyrzyce Pan Walenty Darczuk
  4. Radny Rady Miejskiej Pyrzyce Pan Jan Wojtasik
  5. Przedstawiciel OZ PZD w Szczecinie Pan Czesław Skonecki

Uroczystość otworzyła prezes zarządu ROD "Miejski'' Pani Genowefa Nowicka omawiając pracę zarządu. Podkreśliła też zasługi struktur stowarzyszenia ogrodowego PZD związane z pracami legislacyjnymi nad ustawą  "Stop rozbiórkom altan'' i Statutem PZD. Zaznaczyła przy tym bardzo duże zaangażowanie w tych pracach  Pana Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie Pana Tadeusza Jarzębaka.

Pani Burmistrz jak i pan starosta w swoim wystąpieniu podziękowali zarządowi ROD za dotychczasową współpracę deklarując swoją pomoc w przypadku, gdy będzie to konieczne.

Radny Powiatu Pyrzyckiego Pan Walenty Darczuk wysoko ocenił pracę zarządu ROD, a panią prezes Genowefę Nowicką nazwał "Żelazną Damą'' podkreślając jej siłę i zaangażowanie w prowadzeniu tego ogrodu. Stwierdził przy tym, że ta "żelazna dama''  bez wsparcia sama sobie nie poradzi, deklarując też swoją pomoc dla działkowców.

Czesław Skonecki Wiceprezes OZ w Szczecinie w swoim wystąpieniu przekazał otwarty list gratulacyjny skierowany do działkowców ROD "Miejski'' w Pyrzycach, życząc  wszystkim działkowcom pogody ducha, zdrowia i obfitych plonów. Podkreślił w nim potrzebę wzajemnego szacunku i działań na rzecz utrzymania obowiązujących aktów prawnych gwarantujących rozwój ogrodnictwa działkowego.

Po części oficjalnej odbył poczęstunek oraz zabawa taneczna przy wspaniale grającej muzyce kapeli.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.