Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Współpraca i pomoc Miasta Zabrze dla ROD "Wiśnia" - 04.08.2015

Śmiało możemy powiedzieć, że dzisiejsze Rodzinne Ogrody Działkowe w Polsce dorównują poziomem ogrodom z Europy Zachodniej. Wszystko dzięki realizacji wielu inwestycji, które wspólnie podejmowane są przez PZD i działkowców.

Wiemy też, że na co dzień ogrody muszą zmagać się z wieloma problemami, stąd jakże cenna jest także współpraca z władzami samorządowymi, która te problemy może rozwiązać. Dzisiaj powiemy kilka słów o takiej współpracy między ROD "Wiśnia", a władzami samorządowymi Miasta Zabrze.

Wszystko zaczęło się od przystąpienia ROD "Wiśnia" do projektu w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Zabrze. Mimo, iż pierwotny projekt budowy miejsc parkingowych nie uzyskał wystarczającego poparcia mieszkańców, to Zarząd ROD, a przede wszystkim Prezes p. Leszek Bucki nie dał za wygraną i postanowił zainteresować władze innymi problemami jakie występowały na terenie ROD. Mowa tu m.in. o braku odwodnienia i problemie zalewania ogrodu wodami opadowymi na co skarżyli się użytkownicy działek, bowiem po większej ulewie nie mogli w pełni korzystać ze swoich działek. W tej kwestii prezes ROD rozpoczął rozmowy z Prezydentem Miasta Zabrze Panią Małgorzatą Mańką-Szulik. W krótkim czasie Pani Prezydent wraz Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji postanowiła pomóc ogrodowi, czego efektem było wybudowanie odwodnienia działek. Jednak na tym nie poprzestano i dzięki staraniom prezesa, ogród może także pochwalić się wybudowanym drenażem. Z zakończonych inwestycji najbardziej zadowoleni są użytkownicy działek, którzy od razu zauważyli znaczną poprawę sytuacji i już nie martwią się zalanymi działkami.

Ale czy to koniec pomocy dla ROD? Okazuje się, że nie!

Następną inwestycją jaką ogród chciał zrealizować dla swoich działkowców było podłączenie domu działkowca do kanalizacji sanitarnej. Niestety z uwagi na wysokie koszty działkowcy nie byli w stanie zrealizować takiej inwestycji. Jednak tu z pomocą po raz kolejny przyszło Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Po przeprowadzonych rozmowach i prośbach, Zarządowi ROD na czele z Prezesem udało się przeprowadzić ową inwestycję podłączenia domu działkowca do kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej właśnie kończą się przedmiotowe roboty budowlane. 

Dla Prezesa ROD istotny jest również wizerunek ROD, stąd idąc za ciosem ogród podjął decyzje dotyczące budowy nowego ogrodzenia, a także miejsc parkingowych. Powstają zieleńce, a także podłoże wyłożone kostką co uatrakcyjniło widok samego ROD. 

Powyższe przykłady obrazują jak ważna i cenna może być współpraca Rodzinnego Ogrodu Działkowego z władzami samorządowymi. Cieszymy się, że Miasto Zabrze jest takim przykładem i liczymy na dalszą współpracę, bowiem naszym wspólnym celem jest dobro mieszkańców Miasta, którzy na co dzień korzystają z dobrodziejstw ogrodów działkowych.

Uwagę należy także zwrócić na zaangażowanie Prezesa Zarządu ROD, któremu nie są obojętne problemy swojego ogrodu. Dzięki podjętemu wysiłkowi udało się rozwiązać problemy ROD i uatrakcyjnić jego wizerunek, jednak mimo tego Zarząd ROD nie spoczywa na laurach. Z uzyskanych informacji wynika, że ogród już złożył wniosek do drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Zabrzu. Tym razem projekt obejmuje budowę oświetlenia głównych alei z uwagi na fakt, że ROD jest otwarty i na co dzień korzystają z niego mieszkańcy miasta. Należy zauważyć, że projekt nie obejmuje tylko ROD "Wiśnia", ale także 6 innych ROD położnych na terenie Miasta Zabrze. Głosowanie mieszkańców nad projektami już na przełomie września/października, dlatego już dzisiaj życzymy powodzenia i gratulujemy jakże owocnej współpracy z Miastem Zabrze.

Mateusz Macianty, OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.