Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje dla ROD w okręgu śląskim - 03.08.2015

Polski Związek Działkowców cały czas podejmuje działania w celu unowocześniania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Decyzja w jakim kierunku będzie rozwijać się dany ROD należy do samych Działkowców.

To Oni decydują o rodzaju inwestycji/remontu oraz o jej rozmiarach, podejmując odpowiednie uchwały na walnych zebraniach. Działkowcy decydują również o sposobie realizacji inwestycji/remontu. Mogą wybierać pomiędzy systemem zleconym (inwestycja/remont wykonywana na zlecenie ROD przez podmiot zewnętrzny), systemem gospodarczym (inwestycja/remont wykonywana przez samych Działkowców) oraz systemem mieszanym stanowiącym połączenie systemu gospodarczego i zleconego.

Należałoby tutaj podkreślić fakt, iż Rodzinne Ogrody Działkowe na Śląsku w wielu przypadkach były tworzone na nieużytkach. Polski Związek Działkowców oraz Działkowy włożyli ogromną pracę oraz środki w zagospodarowanie tych terenów. Ciągle jednak jest wiele do zrobienia.

Każde działanie mające na celu unowocześnienie infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego generuje bardzo duże koszty. Koszty te ponoszą Działkowcy oraz Polski Związek Działkowców, który wspomaga Rodzinne Ogrody Działkowe poprzez dotacje na inwestycje i remonty. Środki te pochodzą z likwidacji/częściowych likwidacji ROD, czasowego zajęcia terenu oraz z innych źródeł i są gromadzone na Funduszu Rozwoju PZD. Każdy Rodzinny Ogród Działkowy może starać się o omawianą dotację. Należy przesłać do OZ Śląskiego PZD komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o pomoc finansową. Staranie się Rodzinnych Ogrodów Działkowych o uzyskanie dotacji z Polskiego Związku Działkowców - Okręgowego Zarządu Śląskiego cieszy się ogromną popularnością. Na przestrzeni ostatnich lat w PZD OZ Śląskim mamy do czynienia z tendencją wzrostową. Wniosków o dotacje jest coraz więcej. Działkowcy chcą bowiem korzystać z działek wyposażonych przede wszystkim w sieć wodną i elektryczną. To z pewnością zwiększa komfort przebywania na działce, a stały dostęp do wody umożliwia pielęgnowanie bardziej wymagających roślin. Również ważne jest ogrodzenie ROD, które zapewnia Działkowcom poczucie bezpieczeństwa.  Na uwagę zasługuje również fakt, iż wiele wniosków dotyczy remontów Domów Działkowca znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Z względu na to, iż są to często budynki starsze, wymagają ciągłych prac w celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego.

Do każdego wniosku o udzielenie dotacji dla ROD, Prezydium OZ Śląskiego podchodzi indywidualnie. Przede wszystkim weryfikuje aktualny stan infrastruktury ROD. Największa potrzeba uzyskania dotacji pojawia się w tych ROD, gdzie nie ma sieci wodnej lub sieci energetycznej. W dalszej kolejności są ROD, które posiadają infrastrukturę, lecz została ona wykonana dawno i wymaga remontu. Ogromne znaczenie w takich przypadkach mają kwestie bezpieczeństwa Działkowców. Nie jest bowiem możliwe korzystanie  z jakiegokolwiek urządzenia nie odpowiadającego wymogom technicznym i nie gwarantującego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Tylko w 2015 roku do PZD OZ Śląskiego wpłynęło 128 wniosków o udzielenie dotacji. Łącznie zaplanowano 81 inwestycji/remontów, które znalazły się w planie inwestycji i remontów na 2015 roku przyjętym uchwałą nr 209/2015 Prezydium OZ Śląskiego PZD.

W roku 2015 Rodzinne Ogrody Działkowe mogą liczyć na dotacje z Polskiego Związku Działkowców w wysokości do 40% na daną inwestycję, nie więcej jednak niż 30 000,00 zł.

Rodzinne Ogrody Działkowe w orku 2015 planują inwestycje/remonty w następujących kategoriach:

  • Sieć energetyczna:  14 zadań
  • Sieć wodna: 14 zadań
  • Ogrodzenie zewnętrzne: 16 zadań
  • Domy Działkowca/Świetlice: 23 zadań
  • Aleje ogrodowe: 5 zadań
  • Inne: 9 zadań (np. monitoring, tereny rekreacyjne, ochrona środowiska)

 

Do dnia 30.07.2015 Prezydium OZ Śląskiego PZD postanowiło udzielić dotacji  w łącznej kwocie 322 000, 00 zł obejmujące  37 inwestycji/remontów.

Te działania to nie koniec. Wiele wniosków Rodzinnych Ogrodów Działkowych o udzielenie dotacji w dalszym ciągu czeka na decyzję Prezydium OZ Śląskiego PZD. Wynika to z faktu, iż złożona dokumentacja była niepełna, wymagająca przeprowadzenia przez zarząd ROD przetargów lub wyboru ofert na wykonanie prac. W celu przyśpieszenia omawianego postępowania Dział Inwestycji OZ Śląskiego PZD udziela wszelkiej pomocy Zarządom ROD. W przypadku gdy ROD zastosuje się do pisemnego wezwania PZD OZ Śląskiego, sprawa kierowana jest na Komisję Inwestycyjną/Prezydium OZ Śląskiego PZD.

Należy podkreślić, iż Polski Związek Działkowców dba o Rodzinne Ogrody Działkowe pod względem inwestycyjnym nie od dzisiaj. W latach poprzednich w ramach dotacji/refundacji zostały przekazane do Rodzinnych Ogrodów Działkowych następujące kwoty:

  • 2011 rok: 4.041.400,00 zł
  • 2012 rok: 8.117.168,68 zł
  • 2013 rok: 9.874.134,95 zł
  • 2014 rok: 1.632.002,97 zł

Na zakończenie należy podkreślić, iż dotacje z PZD udzielane są wyłącznie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych skupionych w Polskim Związku Działkowców. Rodzinne Ogrody Działkowe, które skutecznie wyodrębniły się z Polskiego Związku Działkowców, zakładając zgodnie z ustawą o ROD z dnia 13.12.2013r. własne stowarzyszenie nie mogą liczyć na dotacje z PZD. W takich ogrodach Działkowcy pokrywają więc koszty związane z budową/remontem infrastruktury w pełnej wysokości. Niestety czasami Działkowcy przed podjęciem decyzji o wyodrębnieniu ROD  nie mieli takiej świadomości. Często bowiem przed zebraniem wyłączeniowym lub nawet w trakcie takiego zebrania wprowadzano ich błąd mający na celu głosowanie za wyodrębnieniem. Każdy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, który wyodrębnił się z PZD korzystał z dotacji na inwestycje. Niektóre z nich otrzymywały z Polskiego Związku Działkowców w ostatnich latach w ramach dotacji/refundacji kwoty sięgające setek tysięcy złotych.

Lepsze infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych procentuje. Już dzisiaj w ogrodach o dobrej infrastrukturze są kolejki chętnych do uzyskania prawa do działki rodzinnej. Jest to wręcz „głód” terenów zielonych – dla wielu ludzi jest to bowiem jedyna forma wypoczynku i kontaktu z przyrodą. W tym celu Polski Związek Działkowców stara się współpracować również z władzami miast, które coraz bardziej zdają sobie sprawę, iż zachodzi konieczność zapewnienia mieszkańcom powszechnego dostępu do zmodernizowanych i funkcjonalnych ogrodów działkowych.

Krzysztof Tekla

Artur Olczyk

OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio