Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Prezesów Okręgowych Zarządów z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego - 31.07.2015

W dniu 31 lipca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Panem Cezarym Przybylskim Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

W spotkaniu udział wzięli Prezesi Okręgowych Zarządów wrocławskiego, sudeckiego i legnickiego- Janusz Moszkowski, Henryk Malik i Antoni Molka oraz Wiceprezes Okręgu Sudeckiego- Ryszard Skrzyński a ze strony Urzędu Marszałkowskiego – Pani Magdalena Bednarska-Wajerowska- Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Prezesi Okręgowych Zarządów zapoznali Pana Marszałka z problematyką rodzinnych ogrodów działkowych oraz z celami i zadaniami Polskiego Związku Działkowców.

Poinformowano również o rezultatach XII Krajowego Zjazdu PZD, w tym o przyjętym przez Zjazd Stanowisku w sprawie wykorzystania środków z programów unijnych na potrzeby ogrodnictwa działkowego.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego bardzo życzliwie odniósł się do działalności Związku i ogrodów oraz poinformował, że o ile wystąpią możliwości wsparcia realizowanych zadań to takie wsparcie będzie udzielane.

W dalszej części dyskusji Pani Dyrektor Departamentu szczegółowo wyjaśniła, jakie zadania mogą być dofinansowane z funduszy unijnych w ramach zatwierdzonego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wykluczając jednak wszelkie inwestycje w zakresie elektryfikacji czy budowy urządzeń nawadniających tereny ogrodów. Zwróciła uwagę na główne kierunki zawarte w RPO, którymi są innowacyjność, energia odnawialna, ochrona obiektów przyrodniczych oraz wyłączenia społeczne. Poinformowała, że jest otwarta na dalszą współpracę, zachęcając do konsultowania z właściwymi służbami Urzędu projektów, które powinny zmieścić się w celach tematycznych i w priorytetach inwestycyjnych RPO.

Zaproponowała przegląd realizowanych przez rodzinne ogrody działkowe zadań, które mogłyby zmieścić się we wskazanych w Programie obszarach uzyskując wymagalną efektywność.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej i przyjaznej atmosferze z zapowiedzią dalszej współpracy.

 

Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio