Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wartość rekreacyjno - wypoczynkowa rodzinnych ogrodów działkowych tematem badań naukowych - 29.07.2015

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe aglomeracji miejskich są przedmiotem dyskusji nie tylko samorządów terytorialnych ale również instytucji naukowych.

W jednej z lubelskich uczelni - na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, prowadzone są badania w ramach pracy magisterskiej nt. atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej terenów zielonych Lublina.

Magistrantka Zakładu Geomorfologii zwróciła się do Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie o udostępnienie informacji oraz materiałów dotyczących zagospodarowania ogrodów działkowych na terenie Lublina. Biorąc pod uwagę, że rodzinne ogrody działkowe z samego założenia pełnią funkcję rekreacyjno- wypoczynkową, zapewniając aktywny wypoczynek, poprzez zakładanie i uprawę działek ogrodniczych, Polski Związek Działkowców jako Stowarzyszenie zrzeszające wszystkie rodzinne ogrody działkowe w Lublinie wpisuje się projekt pracy naukowej i wspiera młodych naukowców.

Na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych przewiduje się możliwość tworzenia działek typowo rekreacyjnych- wyposażonych w huśtawki, piaskownice, oczka wodne, baseny itp. Zasady zagospodarowania działki są unormowane w Regulaminie ROD[1].

Plany zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych przewidują plan terenu z podziałem na działki, aleje ogrodowe oraz miejsca ogólne ogrodu, na których mogą znajdować się budynki administracyjne tzw. Domy Działkowca. Teren ogólny ogrodu jest miejscem spotkań i integracji działkowców np. podczas corocznych Walnych Zebrań ROD czy Dni Działkowca organizowanych pod koniec lata.

Mamy nadzieję, że autorka pracy naukowej upoważni nas w przyszłości do udostępnienia jej rezultatów szerokiemu gronu zainteresowanych.

 

AEM, OZ w Lublinie[1] Regulamin ROD z dn. 21 lutego 2014 r. Uchwała nr 2/XVIII/2014.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio