Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wyjątkowa regulacja stanu prawnego nieruchomości ROD „Sarni Stok” w Bielsku – Białej - 24.07.2015

Polski Związek Działkowców w ostatnim czasie bardzo intensywnie reguluje stan prawny nieruchomości Rodzinnych Ogrodów Działkowych wykorzystując art. 76 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. Efekty prac są już widoczne, jednakże czasem niektóre decyzje stwierdzające nabycie prawa użytkowania nieruchomości przez PZD „cieszą” o wiele bardziej.

Taki wyjątkowy charakter ma decyzja Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 10.07.2015r. stwierdzająca nabycie przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania do nieruchomości o powierzchni ponad 6 ha, na której w 1987 roku urządzono Rodzinny Ogród Działkowy „Sarni Stok” w Bielsku – Białej składający się z 113 działek rodzinnych.

Wyjątkowość wynika z faktu, iż mieliśmy do czynienia z roszczeniem Agencji Mienia Wojskowego, która już w 2008 podjęła działania zmierzające do likwidacji ROD „Sarni Stok” w Bielsku-Białej. Natomiast na początku 2012 roku poinformowała Polski Związek Działkowców  o przystąpieniu do prac związanych z zagospodarowaniem terenu ROD. Jednocześnie wezwała Działkowców do „nie podejmowania żadnych prac związanych z uprawą gruntu”.

Uzyskanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania również było bardzo problematyczne. Po raz pierwszy  Okręgowy Zarząd Śląski PZD spotkał się z sytuacją, gdzie trudno było ustalić podmiot właściwy do wydania decyzji. Gdy w lutym 2014 roku PZD wystąpił do Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wnioskiem o stwierdzenie prawa użytkowania, otrzymał odpowiedź, iż właściwa w tej sprawie jest Agencja Mienia Wojskowego. Wobec takiego stanowiska w kwietniu 2014 roku PZD OZ Śląski wystąpił do Agencji Mienia Wojskowego, która przez dłuższy czas nie udzieliła żadnej odpowiedzi. Dopiero monit wystosowany przez PZD pod koniec maja 2014 roku spowodował, iż Agencja Mienia Wojskowego w piśmie z czerwca 2014 roku zajęła stanowisko. Zamiast oczekiwanej decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania nieruchomości przez PZD, PZD OZ Śląski otrzymał informację, iż Prezes Agencji Mienia Wojskowego nie jest właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji. 

Mając na uwadze stanowisko o braku właściwości Agencji Mienia Wojskowego oraz braku właściwości Prezydenta Miasta Bielsko – Biała, PZD OZ Śląski po kolejnej analizie stanu prawnego postanowił ponownie wystąpić do Prezydenta Miasta Bielsko – Biała. Wniosek w tej sprawie został wysłany w lipcu 2014 roku, następnie wysłano ponaglenia (w miesiącu październiku oraz listopadzie 2014 roku). Ostatecznie Prezydent Miasta Bielsko – Biała w dniu 11.12.2014r. wydał postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Polskiego Związku Działkowców. Ostatecznie sprawa została zakończona pozytywnie – decyzja stwierdzająca prawo użytkowania dla PZD została wydana w dniu 10.07.2015r. Jest to niewątpliwy sukces Polskiego Związku Działkowców i kolejny przykład dobrej współpracy z samorządem terytorialnym i Skarbem Państwa. Dzięki decyzji Prezydenta Miasta Bielska, Działkowcy będą mogli korzystać z działek rodzinnych w dalszym ciągu. PZD ma bowiem nadzieję, iż przedmiotowa decyzja zakończy wszelkie wątpliwości na temat dalszego funkcjonowania ROD „Sarni Stok” w Bielsku – Białej. 

Krzysztof Tekla, OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio