Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ Mazowiecki w sprawie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i jego postanowień - 24.07.2015

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców wyraża uprawnioną  opinię, że XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w dniach 2 i 3 lipca 2015 r. w Warszawie i jego postanowienia będą miały ogromny wpływ na kierunki działania Związku i wszystkich jego organów statutowych w całej kadencji 2015-2019.

Podkreślić pragniemy, że kluczowym wydarzeniem w trakcie Zjazdu było niewątpliwie przyjęcie Statutu Polskiego Związku Działkowców, który uwzględnia  zastrzeżenia  zarówno  sądu rejestrowego jak i organu nadzoru, co daje nadzieję, iż rozwiane zostały zgłaszane wcześniej wątpliwości odnośnie trybu jego uchwalenia, i że zostanie on szybko zarejestrowany. Uchwalony 2 lipca br. Statut  PZD spełnia wymogi art. 68 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. tj. konieczność uchwalenia Statutu w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Godny  szczególnego podkreślenia i  uznania jest również przyjęty  przez XII Zjazd  „Program Działania Związku” na czas nowej kadencji, który przynosi nowe zadania dla wszystkich  członków i  organów PZD, uwzględniając aktualne potrzeby i zagrożenia dla ROD, a także dalszą możliwości ich rozwoju.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki stwierdza, iż  bardzo ważne postanowienia XII Zjazdu, mające wpływ na przyszłość ogrodów, niosą ze sobą wszystkie podjęte stanowiska, których głównym przesłaniem jest troska o zachowanie praw działkowców, a także dbałość o jedność członków ogólnopolskiego stowarzyszenia  ogrodowego PZD  oraz  o  ciągły rozwój ogrodów. Wymienić tu należy m.in. „Apel do władz publicznych o współpracę ze Związkiem i wszystkimi jego organami”  oraz „Apel do Rządu RP i do samorządów terytorialnych o uwzględnienie ogrodów w miejscowych planach zagospodarowania miast i gmin”.

Pragniemy też zauważyć, że Zjazd wyraźnie podkreślił znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych i ich funkcji w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych oraz ogromną wagę samorządności, niezależności i apolityczności ruchu ogrodnictwa działkowego dla przyszłości ogrodów.   W dokumentach Zjazdu Zwrócono także uwagę na konieczność pilnego uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej dla uregulowania sytuacji prawnej ROD, co pozwoli myśleć o spokojnej przyszłości działkowców.

Nadzieję na bezpieczną przyszłość działkowców dają wypowiedzi i deklaracje licznie przybyłych na XII Krajowy Zjazd przedstawicieli władz państwa, w tym przede wszystkim Premiera i Wicepremiera Rządu RP oraz posłów na Sejm RP z ramienia PSL, PiS i SLD, którzy wskazywali zasługi Polskiego Zawiązku Działkowców w walce o nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz o zmiany w prawie budowlanym, a także działania na rzecz obrony ogrodów. Wszyscy zaproszeni goście deklarowali wsparcie i dalszą współpracę z działkowcami, co niewątpliwie można uznać za uznanie dla Związku i jego dokonań.

W naszej zgodnej opinii przyjęte przez Zjazd dokumenty, a zwłaszcza uchwalony Statut PZD i  „Program Działania Związku” oraz wybór nowych władz krajowych Polskiego Związku Działkowców pozwolą na podjęcie trudnych wyzwań stojących przed Związkiem, i intensywnej pracy na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych, działkowców i całego społeczeństwa.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD pragnie serdecznie podziękować Panu  Eugeniuszowi Kondrackiemu – Prezesowi Polskiego Związku Działkowców, prawnikom oraz pracownikom Krajowej Rady PZD za bardzo dobre, sprawne i na wysokim poziomie  zorganizowanie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz pracę na rzecz działkowców i obrony ogrodów, w tak trudnej, minionej  kadencji , a także wydatny udział  w  opracowaniu programu działania PZD na kadencję 2015-2019 dostosowanego do potrzeb działkowców, ogrodów i zmieniającej się rzeczywistości.  

 

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD

 

Warszawa, 22 lipca 2015r. 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio