Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ w Poznaniu w sprawie znaczenia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego - 24.07.2015

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu stwierdza, że XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, obradujący w dniach 2 i 3 lipca 2015 r. w Warszawie był ważnym wydarzeniem, które będzie rzutować na dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego w kraju i w naszym regionie.

Uchwalenie przez Zjazd statutu PZD kończy zawirowania wokół procedury jego uchwalania oraz przynosi rozwiązania skonsultowane z organem nadzoru i zgodne z linią orzeczniczą KRS. Okręgowy Zarząd podkreśla, że w wyniku uchwalenia w dniu 2 lipca 2015 r. statutu PZD spełnione zostały wymogi zawarte w art. 68 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. nakładające obowiązek uchwalenia przez stowarzyszenie ogrodowe PZD statutu w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Tym samym oczekując na rejestrację statutu wyrażamy przekonanie, że jego ostateczna postać, zaakceptowana w czasie konsultacji przez działkowców także z naszego regionu, pozwoli na sprawne działanie wszystkim organom Związku we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych. Naszym zadaniem będzie teraz jak najszybsze wdrożenie wszystkich postanowień statutu do praktyki działalności zarządów i komisji rewizyjnych rodzinnych ogrodów działkowych. Temu celowi służyć będą szkolenia aktywu ogrodów przeprowadzane we wrześniu br. w kolegiach prezesów Okręgu.

Okręgowy Zarząd z uznaniem odnosi się do przyjętego przez Zjazd Programu Związku, który rozszerza zakres zadań w kadencji 2015-2019 zobowiązując do ich realizacji wszystkie struktury Związku. Szeroki wachlarz zadań, w tym zadania całkowicie nowe, tworzą podstawę dla dalszego rozwoju ogrodów działkowych w warunkach narzuconych przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Realizacja przyjętego programu wymagać będzie konsolidacji naszego aktywu oraz podjęcia zdecydowanych działań w celu wykorzystania nowych możliwości i szans unowocześniania naszych ogrodów, przeciwdziałania pojawiającym się w niektórych środowiskach patologiach, otwierania ogrodów dla lokalnych społeczności, rozszerzenia działalności edukacyjnej i oświatowej i wreszcie poprawy jakości życia w naszych ogrodach. Przyjęty przez Zjazd Program odnosi się do najważniejszych problemów, z którymi zmaga się dzisiaj PZD, jak również do tych, które mogą wystąpić w przyszłości.

Dostrzegamy i z satysfakcją odbieramy przyjęte przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD stanowiska i apele, które określają politykę Związku na najbliższą przyszłość. Przebija z nich troska o obronę praw działkowców i ogrodów zawartych ustawie o ROD, o uregulowanie ich stanu prawnego oraz o zachowanie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego. Z satysfakcją przyjęliśmy obecność na Zjeździe Premier Rządu RP Ewę Kopacz i Wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz przedstawicieli praktycznie wszystkich ugrupowań politycznych. Odbieramy ich obecność jako świadectwo dostrzegania znaczenia Związku i ogrodnictwa działkowego w kraju. Jest to także wyraz uznania dla uporczywej batalii o dobrą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i o bezpieczeństwo naszych altan, jaką z sukcesem toczyliśmy w minionej trudnej kadencji. Sukces był możliwy przy wsparciu naszych działań przez polskich działkowców. Podziękowanie XII Krajowego Zjazdu dla działkowców jest podkreśleniem ich ogromnego zaangażowania i udzielanego poparcia inicjatywom obywatelskim inspirowanym i wywołanym przez Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu z satysfakcją obiera także wybór nowych władz Związku pod kierownictwem Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz powołanie do struktur kierowniczych Związku naszych przedstawicieli w osobach Zdzisława Śliwy, Doroty Zerby i Roberta Klimaszewskiego. Powierzenie im kierowniczych funkcji w organach Związku, w tym funkcji wiceprezesa PZD i zastępcy przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej odbieramy jako dowód uznania dla całego środowiska poznańskich działkowców.

 

Okręgowy Zarząd w Poznaniu

Polskiego Związku Działkowców

 

Poznań, 23.07.2015 r. 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio